– Dette viser at de fleste mener det går fort nok på norske veier. Det er en klar sammenheng mellom fart og ulykker, og vi er glade for å se at flertallet åpenbart ser dette, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

En landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk viser at hele 64 prosent mener fartsgrensen er bra som de er, mens åtte prosent synes de burde vært lavere på mange veier. 72 prosent ønsker altså ingen heving av fartsgrensene, mens 25 prosent mener fartsgrensene burde være høyere på mange veier.

I år er det kun 25 prosent som ønsker høyere fartsgrenser, mot 37 prosent i fjor.

– At flertallet av nordmenn er tilfreds med fartsgrensene bør være et tydelig signal også til myndighetene når økte fartsgrenser diskuteres. Folk flest er fornøyd, og det bør vi lytte til, fortsetter Johansen.

Fartsglade menn

Menn er sterkt overrepresentert på ulykkesstatistikken, men er også mest ivrige til å ville øke fartsgrensene. 32 prosent av menn ønsker økte fartsgrenser på norske veier, mens det blant kvinnene kun er 18 prosent.

Hele 32 prosent av de mellom 45 og 59 år ønsker seg høyere fart.

– Godt voksne menn har lenge vært overrepresentert på ulykkesstatistikken. Da er det litt betenkelig at såpass mange menn og såpass mange middeladrende ivrer for høyere fartsgrenser, avslutter Bård Morten Johansen.

Les også:  Døgnhvileplasser er den beste trafikksikkerheten vi kan få