Den nye døgnhvileplassen ved Tvedestrand har plass til 30 vogntog, herav 14 vogntog og 16 modulvogntog. To av plassene for modulvogntog er dessuten forbeholdt ADR-transport. Shell Tvedestrand har et eget område for lastebiler, hvor to kjøretøy kan fylle samtidig. 

Hvile og trening

Med åpningen av døgnhvileplassen på Grenstøl mandag, er det nå to døgnhvileplasser og veiserviceanlegg i drift på E18 mellom Bamble og Arendal. Nye Veier har bygget begge. Mens Circle K  driver anlegget på Langrønningen ved Bamble med 25 oppstillingsplasser, er det Shell som driver den nyeste døgnhvileplassen i Norge. 

Trafikksikkerheten er i fokus her, som på Langrønningen, hvor tungtrafikk og myke trafikanter er adskilt. Døgnhvileplassen har egen inn- og utkjøring. Ellers finnes det en egen parkeringsplass for pendlere og en kollektivterminal. Bobiler har også egne plasser. På forplassen er det tilbud om flytende drivstoff og en stor ladepark til elektriske kjøretøy. 

Yrkessjåførene får egen avdeling, med tilgang til dusjer, toaletter og en stor sitteavdeling. Hvilerommet har wifi. Ute blir det treningsapparater spesielt tilpasset for yrkessjåfører. Etter hvert skal det også bli mulig å leie elsykler på stasjonen, noe som vil gjøre det enklere å ta seg en tur til Tvedestrand sentrum.

Yrkessjåførene får eget hvilerom, toaletter og dusjer. Foto: Benjamin A. Ward, St1 Yrkessjåførene får eget hvilerom, toaletter og dusjer. Foto: Benjamin A. Ward, St1

Aktiv rasteplass

Tvedestrand kommune har laget Norges første aktive rasteplass, og noen har allerede kalt vegserviceanlegget for porten til Tvedestrand. Målet er å skape et attraktivt stoppested hvor folkehelse står sentralt. I tillegg skal Aktiv Rast gi en attraksjonsverdi for Tvedestrand by og områdene rundt. Området har sitteplasser og egen hundeluftegård, en liten park, blomstereng og insektshotell. 

– Tanken bak Aktiv Rast er at det skal øke aktivitetsnivået, redusere stillesitting og bidra til økt trivsel for reisende under oppholdet, sier ordfører i Tvedestrand kommune, Marianne Lanaas.

For å vise frem båtracingbyen Tvedestrand, kommer det en racerbåt i toppen av en fire meter høy stolpe. En to meter høy bok inneholder turistinformasjon om Tvedestrand, som også er kjent som bokbyen. Tvedestrand er kanskje aller mest kjent for kystkultur, og en gigantisk fiskeruse fungerer som lekestativ. Næs Jernverksmuseum har også satt opp en installasjon på anlegget.

God service

Butikken på Shell Tvedestrand har grønt tak, såkalt sedumtak. I tillegg blir det sådd en blomstereng på 5000 kvadratmeter på området, og til våren vil 4000 planter vokse og gro. På veggen ved vaskehallen er det et insekthotell.

Bygningsmassen er kledd med spiler av treverk. Underlaget på kjørearealene, med unntak av døgnhvileplassene, har såkalt permeabelt underlag, noe som gjør at vannet renner gjennom overflaten og ned i underlaget.

– Å bygge denne energistasjonen har vært utrolig spennende. Vi skrev kontrakt med Nye Veier på forsommeren 2019, og har brukt det siste året til å detaljregulere tomten, få den prosjektert og bygd. Vi er stolte over det som er Norges mest moderne energistasjon og komplette vegserviceanlegg, sier Bård A. Granerud, etableringssjef retail i St1 Norge AS. St1 drifter de fleste Shell-stasjonene i Norge.

16 medarbeidere står parat til å yte service, og i høysesongen vil det være enda flere på jobb. For å få på plass de rette menneskene med den gode serviceinnstillingen, ble de ansatt etter en audition. 

Fakta om døgnhvileplassen og serviceanlegget

 • Parkering på åpen plass med fri adkomst og separat innkjøring
 • Hvilerom, toaletter og dusjfasiliteter i tilknytning til døgnåpen energistasjon
 • Området er dimensjonert for vogntog og modulvogntog
 • 16 ladepunkter i samarbeid med Recharge, og skal, etter planen, fordobles før sommeren 2021
 • Oppstillingsplass til 30 vogntog, herav 14 vogntog og 16 modulvogntog
 • 2 av plassene for modulvogntog er forbeholdt farlig gods/ADR-transport
 • Plass for parkering for 3 busser i tillegg
 • Området er belyst
 • Utendørs treningsapparater for fri benyttelse
 • Døgnåpen energistasjon/kiosk med mulighet for kjøp av mat og drikke
 • Gangavstand til bussterminal
 • Hundeluftegård
 • Salg av diesel, HVO100, AdBlue og farget diesel
 • Wifi på hvilerom

Les også: Døgnhvileplasser er den beste trafikksikkerheten vi kan få

  

Alle foto: Benjamin A. Ward, St1