Mange ble overrasket da Vlantana Norge valgte å slå seg selv konkurs i slutten av april, etter tidligere å ha meldt at de ville foreta en styrt avvikling. Dette innebærer at det oppnevnes en bostyrer, som da får innsyn i alle av selskapets regnskaper og transaksjoner. Det tok ikke lang tid før uregelmessighetene begynte å melde seg også her.

Transaksjoner til «nærstående betalingsmottakere»

Bostyrer Erling Opdal oppgir blant annet følgende i innberetningen:

«Ved gjennomgang av regnskaper, valutaregisteret hos skattemyndighetene samt kontoopplysninger mottatt fra Selskapets bankforbindelse, er det avdekket en rekke transaksjoner mellom Selskapet og betalingsmottakere som er å anse som nærstående i aksjelovens forstand. (...) Boets gjennomgang så langt viser at det har vært mange transaksjoner med utlandet, og videre at det har vært til dels store og "runde" beløp som har gått fra Vlantana Norge AS til utlandet.»

Samtidig som det er registrert store overføringer fra Vlantana Norge til mottakere i utlandet som er «nærstående i aksjelovens forstand», vokste hovedaksjonær Vladas Stoncius Seniors formue voldsomt. Foto: Skjermdump fra Top500.lt Samtidig som det er registrert store overføringer fra Vlantana Norge til mottakere i utlandet som er «nærstående i aksjelovens forstand», vokste hovedaksjonær Vladas Stoncius Seniors formue voldsomt. Foto: Skjermdump fra Top500.lt

– Mange forhold som bør følges opp

Bare i 2018 og 2019 skal det ha gått over 110 millioner kroner ut fra Vlantana Norge, og i 2017 ble det tatt ut det som bostyrer beskriver som «et betydelig utbytte». Eneaksjonær Vladas Stoncius Senior oppga samme år en formue på nærmere 500 millioner kroner. Denne har i ettertid økt til rundt 900 millioner i 2019.

– Det vil være mange forhold som bør følges opp her. Vi planlegger å reise til Litauen så fort koronasituasjonen tillater det, opplyser Opdal til Lastebil.no. Han legger til at det er hyret inn revisor for å se på de finansielle uregelmessighetene, samtidig som de ser på samarbeid med blant annet politiet om utveksling av informasjon.

PostNord har vært en av Vlantana Norges desidert største oppdragsgivere. Foto: Stein Inge Stølen PostNord har vært en av Vlantana Norges desidert største oppdragsgivere. Foto: Stein Inge Stølen

PostNord og MOWI tilbakeholder millioner

I tillegg til de enorme summene som har forsvunnet til Litauen, har både PostNord og MOWI tilbakeholdt flere millioner kroner i utbetalinger til selskapet for utførte tjenester. Ifølge innberetningen skylder PostNord alene over 7 millioner kroner til Vlantana Norge.

Les også: Politiet har Vlantana Norges transportkjøpere i kikkerten