Arbeidstilsynet har valgt å fokusere på smittevern i 2021. I tillegg prioriterer de tilsyn hos bedrifter som er særlig utsatte for smitte. Prioriteringen gjelder for dem som bruker utenlandsk arbeidskraft, sesongarbeid, innkvarteringsmuligheter og hyppig kundekontakt.

Sannsynligheten for å bli kontrollert er derfor stor for mange NLF-bedrifter.

Hvordan tilsynene gjennomføres

Tilsynene skjer enten gjennom fysiske møter, videomøter eller per brev.

Arbeidstilsynet vil kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og at bedriftene har utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.

Veilederne er tilgjengelig for alle

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har, siden starten av koronapandemien i mars, jobbet med veiledere for våre medlemmer.

Normalt ville disse veilederne blitt lagt på lukket medlemsområde, eller satt inn i HMS-systemet Kvalitet og Miljø på Vei (KMV), med forklarende tekst. Som følge av pandemiens omfang og påvirkning i samfunnet, har NLF valg å legge veilederne og korona-informasjonen åpne for alle på våre nettsider:  www.lastebil.no/korona

Systematisk HMS-arbeid

 KMV er et tilbud til transportbedrifter som ønsker å drive systematisk HMS-arbeid, og vil ha hjelp til å lage sitt eget HMS-system. NLF tilbyr HMS-systemet i to trinn:

1. KMV mini – for små bedrifter med 1–3 ansatte: Et enkelt, elektronisk system for å ivareta HMS-ansvaret for ansatte. HMS-systemet er spesialtilpasset bedrifter som driver med godstransport på vei. Pris for abonnement er kr 2.000 eksklusiv merverdiavgift per år (inkluderer oppsett og innføring). 

2. KMV: Dette er et fullverdig kvalitetssystem for transportbedrifter som får krav til kvalitets- eller miljøsertifisering. KMV gir deg blant annet kvalitetssikring, miljøregnskap, systematikk for oppfølging av ditt arbeidsgiveransvar, HMS og direkte adgang til oppdaterte lover og regler. Pris første år inkludert etablering: kr 18.000, abonnement fra år 2 kr 8000.  

Ta kontakt med Jørn H. Andersen på telefon 90130866 eller e-post jha@lastebil.no om du ønsker mer informasjon om KMV.

Hvordan ivareta smittevern

Hva må medlemmene gjøre i den daglige driften for å ivareta smittevern? Under følger en sjekkliste for deg med de viktigste punktene.

Risikoanalyse:

Les smittevernveilederen med spesielt fokus på kapittel 3.1. Den dekker de fleste områdene rundt risikofaktorer.

Gå til smittevernveileder

Personal-/informasjonsmøter:

Det er viktig at dere informerer deres ansatte og sørger for at de forstår tiltakene.

I tillegg til smittevernveilederen (over), har vi terminalguide på norsk, engelsk, tysk og polsk. 

Gå til terminalguide

Innreise:

Her finnes informasjon om innreise til Norge

Disse punktene står forklart i smittevernveilederen.

Generelt:

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at de tre viktigste tiltakene for å redusere smitte er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst én meters avstand og redusere kontakt med andre personer

Les også: Slik vasker du hendene riktig