Yrkessjåfører som ankommer Norge er unntatt fra kravet om innreisekarantene i arbeidstiden (karanteneplikten gjelder på fritiden). 

Covid-19-forskiften § 6b sjette ledd slår fast at en yrkessjåfører i langtransport kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet som er egnet for overnatting.

Dersom du ønsker å logge inn for å se hvilke opplysninger du allerede har registrert, må du logge inn med samme mobilnummer, e-postadresse eller ID-Porten som forrige gang du registrerte deg.
Det betyr at det er den enkelte ansatte som må melde fra om innreise, der personopplysningene kun skal legges inn en gang.

For sjåfører i langtransport der karantenetiden gjennomføres i kjøretøyet kan følgende tekst legges inn.

Hotell/annet oppholdssted: Alene i kjøretøy som er egnet for overnatting.
Opplysninger om oppholdsstedet: Kjøretøyets registreringsnummer. Covid-19-forskriften § 6b, sjette ledd.

Slik ser skjemaet ut. Fyll ut de felter som gjelder for grensepasseringen.