I samarbeid med den nasjonale reiseplanleggeren EnTur og fasilitatoren StartUpLab, inviterte Statens vegvesen til «Hackathon»* med en mengde datasett innen veg- og transportområdet, samt mentorer og eksperter til å bistå deltakerne under arrangementet.

Transportøkonomisk institutt (TØI), Sintef, Kartverket, Ruter, Vy, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norsk Regnesentral (NR) var også involvert.

Nye, innovative løsninger

Deltakerne konkurrerte om å bruke data til å lage nye, innovative løsninger på mobilitets- og transportutfordringer. Bruken og tilgjengeligheten av eksisterende datasett ble testet, og deltakerne ble også utfordret på hvilke andre datasett de kunne tenke seg, og hvilke løsningsforslag disse kunne ha gitt.

Både startups og mer etablerte bedrifter meldte på deltakere etter en åpen invitasjon. Noen av teamene var også sammensatte av deltakere fra konsulentbransjen. Totalt deltok 23 team, med 18 ulike nasjonaliteter. Teamene fikk 24 timer til rådighet, før de presenterte løsningen sin for en jury. Vinnere i fire klasser ble til slutt kåret.

En chatteløsning, som brukes mye innen IT-utvikling i Vegvesenet, ble brukt for å skape god interaktivitet mellom deltakerne, mentorene og ekspertene. Vegvesenet sier at deltakerne var spesielt imponert over den faglige bredden Vegvesenet tilbød og hvor godt organisert det hele var.

Nærmere oppfølging

– Det var mange spennende løsninger, og vi skal nå se på hvordan vi kan nyttegjøre oss av disse. Siden dette var et samarbeidsprosjekt mellom flere samferdselsaktører, er det også flere av arbeidene som ikke vant en av de fire klassene som vi føler kan være vel verdt nærmere oppfølging, sier Henrik Sartz i Statens vegvesen.

Team Telenor vant «Beste løsning» med sin «Rentur, covid-free from A to B», Team Mobility Rocker vant «Mest kreative løsning» med sitt konsept for å redusere ulykker basert på værdata og droner mens Team Kantega vant «Beste business concept» for sitt konsept for mobilitetstjenester. Team Disruptive Engineering vant «Beste pitch» for sin løsning for innsamling av trafikkdata. 

Les mer om utfordringene og de tilgjengelige datasettene på  nettsiden for hackathonet

Samler datasettene på ett sted

På tampen av fjoråret ble tjenesten transportportalen.no lansert. Portalen gir tilgang til alle åpne veg-, transport- og mobilitetsdata på ett og samme sted, og inneholder lenker til datasett om blant annet vegstatus, hendelser på veg, reisetider, kollektivruter, rutetider, parkeringsdata, kjøretøyvarsling og mobilitet.

Ved å søke opp datasett på norsk og engelsk, kan man få informasjon om hva datasettet dekker. Selve datasettene ligger fremdeles hos de ulike dataeierne, men transportportalen medfører en betydelig forenkling for brukerne ved at de får rask oversikt over hvilke datasett som finnes, hvor de finnes, og med lenke til hvor datasettene kan hentes. Datasettene er tilgjengelige på standardiserte og spesifiserte dataformater, og kan lett brukes til å lage nye tjenester., eksempelvis via apper.  

   

Les også: Prøvekjørt MAN New Truck Generation TGX. Fra skateboard til hoverboard!

*) Et hackathon er et design-sprint-lignende arrangement; ofte, der dataprogrammerere og andre involvert i programvareutvikling, inkludert grafiske designere, grensesnittdesignere, prosjektledere, domenekspert og andre, samarbeider intenst om programvareprosjekter. (Kilde: Wikipedia)