– Trafikksikkerhet og framkommelighet betyr enormt mye for yrkessjåførene. Det blir en ny verden når vi går fra en kronglete og farlig veg, til de 27 kilometerne som åpnes i dag, talte regionsjef for innlandet i NLF, Guttorm Tysnes, på åpningen. 

Vegprosjektet har hatt landets korteste byggetid. Opprinnelig var åpningsdatoen 1. november i år. Men i går kunne statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet klippe snoren tre måneder tidligere, etter en byggetid på bare 26 måneder. 

– Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, forteller prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Det nye veganlegget er på 27 kilometer på riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten, Svingen og Basthjørnet i Elverum. I tillegg er det sju kilometer med gang- og sykkelveier, og en ny Ånestad kontrollstasjon.

– Vi i NLF er også svært fornøyde med den nye kontrollstasjonen på Ånestad. Her får Vegvesenets kontrollører langt bedre arbeidsforhold. (...) Gode kontroller gir oss en mer seriøs transportbransje, sier Tysnes.

NORGES FINESTE?: NLF forbundsleder Tore Velten her sammen med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er imponert over den nye vegstrekningen. I går fikk Velten teste vegen som passasjer med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som sjåfør. Hovland ble først kjørte på gamlevegen med Velten som sjåfør, deretter kjørte Hovland på nyvegen for å kjenne forskjellen. Foto: Guttorm Tysnes NORGES FINESTE?: NLF forbundsleder Tore Velten her sammen med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er imponert over den nye vegstrekningen. I går fikk Velten teste vegen som passasjer med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som sjåfør. Hovland ble først kjørte på gamlevegen med Velten som sjåfør, deretter kjørte Hovland på nyvegen for å kjenne forskjellen. Foto: Guttorm Tysnes

  

Testet vegen først

Daglig leder og deleier i Tamnes Transport AS og forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund, Tore Velten, har kjørt gjennom Elverum og Løten i over 40 år.

– Vi har jobbet i cirka 20 år for det som vel må være Norges fineste vegstrekning. Det har tatt lang tid fra opprinnelig start. Denne vegstrekningen ble snakket om allerede etter krigen, forteller Velten til NLF.

I forkant av den offisielle åpningen fikk Velten teste nyvegen sammen med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som sjåfør. Hovland kjørte først gamlevegen, og deretter nyvegen for å teste forskjellen.

– Det er første gangen jeg har kjørt en lastebil. Jeg ble litt overrasket da Tore Velten kom med forslaget, men jeg kunne ikke la muligheten gå fra meg, sier Hovland til NLF.

På kjøreturen fikk NLF-forbundslederen god anledning til å diskutere noen av utfordringene transportnæringen står ovenfor. Men kanskje alle viktigst, vegdirektøren fikk kjenne på hvordan det er å håndtere et kjøretøy på flere tonn på vegen.

– Man sitter veldig høyt og har god oversikt. Samtidig sitter man i en stor farkost, og jeg fikk kjenne på det ansvaret sjåfører har i forhold til blindsoner og vekt, ikke minst. Yrkessjåførene har nok en krevende arbeidsdag som holder logistikk i gang i AS Norge, kommenterte Hovland etter kjøreturen til NLF.

At den gamle vegen var en utfordring å kjøre på var ikke vegdirektøren i tvil om.

– Jeg merket at det er smalt med mye trafikk på den gamle vegen, med mye å ta hensyn til. Den nye vegen har enorm betydning for dem som bor langs den gamle vegen, der det er en del bolighus og gårdsbruk med mange avkjørsler. Nå er det en flott, trafikksikker vegstrekning som er tatt i bruk, sier Hovland.

Vegdirektøren setter stor pris på betydningen av samarbeidet med NLF.

– Regionskontorene har tett dialog med Statens vegvesen og andre utbyggere, både i form av utforming av veg og i å ivareta de behovene som finnes langs vegene, som døgnhvileplasser og serviceanlegg. Vegene er arbeidsplassen for yrkessjåførene, og det er viktig å få med deres perspektiv, påpeker Hovland.

KLIPPET SNOREN: Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet klippet snoren til den nye motorveien mellom Løten og Elverum tre måneder tidligere enn planlagt.  Kjell Inge Davik (f.v.), Ståle Rød, Ingelin Noresjø, Ingrid Dahl Hovland og Taale Stensbye. Foto: Lars Helge Rasch KLIPPET SNOREN: Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet klippet snoren til den nye motorveien mellom Løten og Elverum tre måneder tidligere enn planlagt. Kjell Inge Davik (f.v.), Ståle Rød, Ingelin Noresjø, Ingrid Dahl Hovland og Taale Stensbye. Foto: Lars Helge Rasch

 

Bedre forutsigbarhet

På motorvegen blir fartsgrensen 110 kilometer i timen. NLF anslår en besparelse på cirka fem minutter på den 26 kilometer lange strekningen, i forhold til å kjøre på dagens veg med 70 kilometers fartsgrense. Dette gir bedre forutsigbarhet for de omlag 90 prosentene av tungtrafikken som ferdes mellom Oslo og Trondheim på riksveg 3 gjennom Østerdalen.

Samtidig er NLF glad for at helse, miljø og sikkerhet for sjåførene er godt ivaretatt. På den nye vegen blir det verken fotgjengere, elg eller syklister å ta hensyn til.

– Midtrekkverk fjerner frykten for de mange tragiske møteulykkene. Viltgjerder og viltunderganger reduserer muligheten for sammenstøt med elg og rådyr – slik mange av oss har opplevd på denne strekningen, påpeker Tysnes.

EN FLOTT ÅPNING: Av hensyn til smittevern ble selve åpningsseremonien forbeholdt kun inviterte gjester, men mange deltok i en herlig veteranbil- og publikumskortesje.Foto: Guttorm Tysnes EN FLOTT ÅPNING: Av hensyn til smittevern ble selve åpningsseremonien forbeholdt kun inviterte gjester, men mange deltok i en herlig veteranbil- og publikumskortesje.Foto: Guttorm Tysnes

 

Kritisk til bompenger

Det blir ingen bompengeinnkreving på gamlevegen før etter nyttår, opplyste statssekretær Ingelin Noresjø fra Samferdselsdepartementet under åpningen. NLF-regionsjef for Innlandet reagerer.

– Når en veg blir 1,4 milliarder kroner billigere enn planlagt, så skal gevinsten gå tilbake til bilistene.

Hadde det blitt gjort, kunne en også både fått lavere takster og fjernet bommen på sidevegene. Det er ikke for sent å snu i denne saken, påpekte Tysnes fra talerstolen.

Bompengeinnkrevingen starter 3. august, og for tunge kjøretøy er taksten 86 kroner på ny veg. Dette er en kostnad som transportnæringen sender videre til oppdragsgivere, som til slutt betyr dyrere varer i butikkene, ifølge NLF. Inntil videre er det fortsatt gratis å kjøre på gamlevegen, noe forbundslederen i NLF er uenig i. 

– Trafikken oppleves som belastende for dem som bor langs gamlevegen. Vi vet at utenlandske sjåfører kjører der det ikke er bompenger. Min holdning er at dem som skal kjøre strekningen, skal være med og bidra og ikke lure seg unna, fortalte Tore Velten videre til Østlendingen Avis.

 

OPS-prosjekt

Prosjektet er den største vegkontrakten i Norge noensinne - og gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid). Vegvesenet, som byggherre, har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS med  Skanska Norge som hovedentreprenør. Hedmarksvegen/ Skanska skal stå for drift og vedlikehold av veianlegget de neste 20 årene.

Riksvei 3/25-prosjektet er det første i Norge som har oppnådd  «Whole Team Award - nivå excellent»  i klima- og miljøsertifiseringen CEEQUAL. Prosjektet ble tildelt prisen  «Partnership Awards Europe 2019» som «Best Transport Project» – og dermed anerkjent som det beste samarbeidsprosjektet mellom offentlig og privat sektor i Europa.

Les også:  YSK-forlengelse også for utløpsdato i september