I desember ble det kjent at Statens vegvesen hadde sendt ut et varsel til Vlantana Norge om at samtlige løyver ville bli tilbakekalt. Nå har Vegvesenet fattet det endelige vedtaket. Selskapets resterende 85 løyver vil derfor bli tilbakekalt etter at klagefristen på fire uker er utløpt.

– Skal ha like vilkår i transportnæringen

Dette er første gang Statens vegvesen tilbakekaller løyver på grunn av vandel.

– God vandel er ett av vilkårene for å ha transportløyve i Norge. Oppfyller du ikke kravene så får du ikke drive transportvirksomhet. Vi skal ha en enhetlig praksis med like vilkår i transportnæringen, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

Har allerede levert inn 75 løyver

Samtidig melder Vlantana Norge at de allerede har levert inn 75 av sine løyver, og vil legge ned driften helt og holdent fra 1. mars.

Dette skriver Vlantana Norge i sin pressemelding (uavkortet):

«Etter å ha vurdert alle utfordinger som selskapet har møtt i den senere tid, har generalforsamlingen i Vlantana Norge AS dessverre sett seg nødt til å fatte beslutning om å iverksette en styrt avvikling av selskapet.

Per 01.03.20 vil selskapet ha oppfylt alle sine kontrakter og økonomiske forpliktelser i forhold til sine oppdragsgivere og leverendører. Fra og med mars vil selskapet starte avviklingen av selskapet.

I mars vil resterende 10 transportløyver leveres tilbake Statens vegvesen/Nasjonalt transportløyve. 75 løyver er allerede innlevert.

Etter at myndighetene i høst stilte en rekke krav til Vlantana Norge har selskapet arbeidet intenst for å oppfylle alle krav som er stilt. Samtlige medarbeidere har fått justert og etterbetalt godtgjørelse, og har funnet nytt arbeid eller har fått tilbud om jobb i Litauen.

Vlantana Norge mener at selskapet nå oppfyller alle krav til fortsatt drift. Situasjonen har imidlertid ført til at Vlantana Norge har mistet viktige kontrakter – noe som gjør det umulig å drive forsvarlig videre.»

Her er Vlantana Norge-skandalen oppsummert