DETTE ER EN OPPDATERING AV OPPRINNELIG ARTIKKEL FRA 29.07.2020 (se uthevet tekst):
Nå er også yrkessjåførkompetanse som utløper i september, forlenget med sju måneder fram til april 2021. Forlengelsen gjelder også for kjøring i EØS. 

Yrkessjåførkompetanse som utløper 1. oktober 2020 eller senere, får ingen forlengelse. Dette betyr at yrkessjåførkompetansen må fornyes på vanlig måte FØR den utløper for at den skal ha uavbrutt gyldighet.

Forny så raskt som mulig

Statens vegvesen anbefaler alle som trenger nytt førerkort de nærmeste månedene, til å ordne dette så raskt som mulig. Ved en eventuell oppblomstring av koronaviruset kan det bli vanskeligere å få gjennomført etterutdanning, og kapasiteten hos Statens vegvesen kan gå ned.

Forlengelser

Yrkessjåførkompetansen utløper på en bestemt dato som er skrevet i førerkortet. Hvis den opprinnelige utløpsdatoen for eksempel er den 15. i en måned, så er ny forlenget utløpsdato 15. i ny utløpsmåned, som er sju måneder senere. Du må fornye førerkortet ditt før yrkessjåførkompetansen utløper. Helsekravene for aktuell klasse må også være oppfylt.

Tabellen under viser hva som er opprinnelig utløpsmåned for din YSK, og hva som er ny utløpsmåned.

Opprinnelig utløpsmåned Ny utløpsmåned
Januar 2020 Juli 2020
Februar 2020 September 2020
Mars 2020 Oktober 2020
April 2020 November 2020
Mai 2020 Desember 2020
Juni 2020 Januar 2021
Juli 2020 Februar 2021
August 2020 Mars 2021
September 2020  April 2021

 

LES OGSÅ: Stjeler drivstoff for å tjene penger