Fredag publiserte EU-kommisjonen sin undersøkelse, 'Ricardo Rapport’, av den obligatoriske returen for lastebiler til sitt opprinnelsesland hver åttende uke.

De franske, tyske og nordiske lastebileier-forbundene har gått sammen om en felles uttalelse. De sier de ønsker EU-kommisjonens rapport velkommen, da den illustrerer markedssituasjonen og bekrefter et viktig element i vegpakken.

– Undersøkelsen viser at å styrke etableringskriteriene går i riktig retning, fordi dette helt klart leder til bedre arbeidsbetingelser for sjåførene, sier Florence Berthelot i FNTR, den ledende godstransportorganisasjonen i Frankrike.

Retur kun 1-2 ganger i året

Undersøkelsen viser at lastebiler i mange østeuropeiske land bare returnerer én eller to ganger i året til sitt opprinnelsesland. I noen land opererer 80 prosent, eller 62 prosent av flåten deres, permanent utenfor landet uten noen økonomisk kobling til det, og drar nytte av fordelene i Vest-Europa.

Professor Dirk Engelhardt, administrerende direktør i BGL, den ledende sammenslutningen av godstransport, logistikk og avfallshåndtering i Tyskland, viser til at en lastebil, innenfor de åtte ukene før returen hjem til opprinnelseslandet, enkelt kan kjøre opptil 22.000 kilometer og nå enhver destinasjon i EU i løpet av en rundtur.

– Hvis østeuropeiske selskaper nesten utelukkende opererer i Vest-Europa, er de postboksselskaper, noe som ikke er akseptabelt i godstransportmarkedet, sier han.

Engelhardt argumenterer med at åtte uker gir rikelig tid til å utføre en logistikkoperasjon som gjør det fullt mulig å komme hjem uten å kjøre tom. Dette underbygger argumentet om at denne bestemmelsen ikke kan sies å medføre økt tomkjøring – som har vært Øst-Europas argumentasjon mot innføring av regelen, fordi økte utslipp går på tvers av EUs „European Green Deal“, Europas grønne giv, som er EUs grønne vekststrategi hvor målet er klimanøytralitet i EU i 2050.  ¨

Les mer om Green Deal – Europas grønne giv

Se også digitalt møte 1. mars kl. 12-13.30 mellom fire norske statsråder og EU-kommisjonen for å diskutere Norges bidrag til Europas grøne giv.

Figuren viser hvor langt man kan kjøre innenfor gjeldende kjøre- og hviletidsregler på åtte uker. I realiteten kan man dekke det meste av Europa. Figuren viser hvor langt man kan kjøre innenfor gjeldende kjøre- og hviletidsregler på åtte uker. I realiteten kan man dekke det meste av Europa.

Ber de holde fast på kompromissene

Erik Østergaard, styreleder i Nordic Logistics Association (NLA) og administrerende direktør for Danske Vognmænd (DTL) ber innstendig om at de europeiske lovgiverne holder fast på kompromissene og forpliktelsene fra vegpakke 1.

– Rapporten bekrefter utfordringen med postboksselskaper, og understreker at vi har et massivt problem med nomade-sjåfører. Kjøretøyets retur ble introdusert nettopp for å adressere dette problemet, sier han.

Les mer og last ned rapporten (på engelsk)

Les også: Her er regelverket du må forholde deg til i årene som kommer