Oppdatert 10.3.21: Enova har eget webinar om tunge elektriske kjøretøy og den nye ordningen 16. mars. 

Les mer og meld deg på Enovas seminar 16. mars kl. 10:00-10:40

 Vi ser en betydelig økning i aktiviteten innen nullutslippsløsninger for landtransport. Markedet for nullutslippsløsninger er i bevegelse, men samtidig er det behov for støtteordninger som gjør dette til et konkurransedyktig alternativ i en tidlig fase, sier markedssjef for transport i Enova, Gunnel Fottland i en pressemelding. Enova eies av Klima- og miljødepartementet, og arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

Raskere svar

Fottland forteller at Enova de siste årene har gitt støtte til elektriske lastebiler og turbusser gjennom sine virkemidler. Men, som følge av økt interesse og etterspørsel i markedet, samt at de største produsentene lanserer nye, serieproduserte modeller, også for tunge lastebiler, har Enova sett et behov for en enklere ordning, hvor man får raskere svar og som krever mindre administrasjon.

– Transportsektoren står for en tredel av norske klimagassutslipp. Enova skal være en avgjørende drivkraft i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og denne satsingen skal bidra til at enda flere ser fordelene med utslippsfrie tunge kjøretøy, sier Fottland i Enova.

Regjeringen har lagt frem en klimaplan som viser hvordan Norge skal nå klimamålene.

– For å nå disse målene må vi omstille alle deler av transportsektoren, inkludert tungtransporten. Gjennom nullutslippsfondet setter Enova fart på utviklingen og bidrar til å gjøre det mer attraktivt med nullutslippsløsninger for tyngre kjøretøy, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Norge som tidlig marked

Enova erfarer at markedet for elektriske lastebiler utvikler seg i riktig retning. De internasjonale produsentene utvikler stadig teknologien, og her hjemme er transportselskaper i ferd med å bygge kompetanse og erfaring ved bruk av slike kjøretøy.

– Det vil være en fordel for Norge å skaffe seg driftserfaring med tyngre nullutslippskjøretøy. Vår kunnskap og erfaring vil kunne være viktig for de internasjonale produsentene, og slik vil vi kunne ta en posisjon som et tidlig marked for denne typen kjøretøy. Enovas rolle vil være å bidra til at etterspørsel etter denne type kjøretøy og erfaring med bruk oppnås raskere og i større omfang enn det ellers ville gjort, sier Fottland.

Den nye satsingen føyer seg inn under Nullutslippsfondet, som er en samling støttetilbud fra Enova som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv introduksjon av nullutslippsløsninger.

Les også: Jo, tungtrafikken har bidratt til kutt