– Hovedpoenget med Fair Transport er ikke å gi bedriftene et klistremerke som kan brukes til markedsføring. Det er en ordning som forplikter, og som krever at det gjøres et vesentlig arbeid for å dokumentere kvalitetsarbeidet i virksomheten. Erfaringene vi har gjort oss i denne første tiden, har vært svært verdifulle i så måte, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

For å utvikle ordningen videre, oppnevnte Forbundsstyret i NLF et brukerforum og et godkjenningsutvalg 25. februar 2021. 

Brukerforumet skal vurdere kriteriene

Brukerforum Fair Transport består av representanter i Fair Transport-bedrifter fra ulike regioner i Norge. Forumet vil raskt starte arbeidet med å drøfte forslag til endringer i eksisterende kriterier, men også få opp nye kriterier som vil gjøre sertifiseringsordningen mer omfattende.

– De nye kriteriene vil gi bedriftene enda bedre utbytte av sertifiseringen. Alle medlemsbedrifter som har de grunnleggende kriteriene på plass og som setter av tid til å jobbe med sertifiseringen, vil kunne bli sertifiserte. Dette gjelder fra enbilseiere og opp til de største transportselskapene. Vi, i NLF, bistår gjerne med veiledning og tips på hva din bedrift må gjøre for å bli sertifisert, sier Eivind Karikoski, prosjektleder for Fair Transport i NLF.  

Mandatet til brukerforum er å

  • vurdere brukeropplevelser og forbedringer i teknisk løsning.
  • drøfte nye og evaluere eksisterende kriterier for å bli sertifisert.
  • drøfte og foreslå markedsføringstiltak for sertifiserte bedrifter.
  • drøfte systemer for intern forankring i bedriftene.
  • drøfte opplæring/kurs på innhold og sertifiseringsprosess.
  • drøfte og foreslå tiltak mot transportkjøpere og myndigheter.

Brukerforum skal møtes fire ganger i året, eller etter behov, og skal oversende sine innspill til administrasjonen i NLF for gjennomgang og beslutning. Forumets medlemmer, oppnevnt for landsmøteperioden 2021–2023 med umiddelbar oppstart, er:

Region Navn Arbeidsgiver
Region 1       Rune Jørgensen  Rune Jørgensen AS
Region 2    Birgit Grimstad  Sigurd og Ola Grimstad AS
Region 3  Marianne M. Sørsdahl Sørsdahl Transport AS
Region 4 Ove Erik Vika  SR Group AS
Region 5 Jørund Vevle  System Trafikk AS
Region 6  Jomar Skånøy Jomar Skånøy AS
Region 7 Jørgen Wika Haraldsen Frank Steensen Transportforretning AS

 

Godkjenningsutvalget skal behandle søknadene

– Medlemmene i godkjenningsutvalget (GFT) har bred og lang erfaring. De har et godt grunnlag for å vurdere bedriftenes søknader opp mot de krav som er satt, sertifisørenes innstilling til vedtak og Fair Transports formålsparagraf, forklarer Karikoski.

Utvalget møtes en gang pr. måned (digitalt) hvis det er aktuelle saker som skal behandles. Den hyppige møtefrekvensen skal sikre at innsendte søknader behandles fortløpende.

Godkjenningsutvalgets medlemmer er

Vidar Tokerud: Revisjonsleder i SBCert, Scandinavian Business Certification AB, siden 2018. Lang erfaring med etablering, utvikling og revisjon av ledelsessystemer for kvalitet, miljø og HMS. Kvalitetssjef i Glava AS 1992–2016, revisjonsleder Nemko AS 2008–2018. Vidar er ekstern sertifisør på resertifiseringer Fair Transport.

Svein Løvås: Kvalitets- og HMS-leder i IKM Gruppen, et norskeid konsern med rundt 25 norske selskaper, hvor han er involvert både på ledelses- og eiersiden av selskapet. Erfaring med oppbygging av styringssystemer i henhold til flere ISO-standarder. Tidligere også eier og styreleder i konsulentselskap innenfor kvalitet og HMS. Svein Løvås har lang erfaring og kompetanse fra transportkjøpersiden.

Ottar Sefland: Tidligere salgs- og markedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring (del av If). Jobbet over 34 år i If med forhandlinger, restrukturering av bedrifter, salgsledelse og øvrig ledelse. Siste 10 år har han vært leder av Allianser Bedrift, men ansvar for alle store allianseavtaler i If, herunder NLF-avtalen. Ottar har i sitt arbeid hatt fokus på medlemsutvikling, skadeforebyggende programmer med videre, i nært samarbeid med partnerne, også NLF.

Merete Christensen Bernau: Partner i Codex Advokat, hvor hun er med og leder bærekraftsatsningen. Merete har, gjennom flere direktørstillinger i Protector forsikring, lang erfaring fra forsikring – særlig knyttet til eiendom, samt generell kontraktsrett og erstatningsrett.

Geir A. Mo: Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Les også:  Fair Transport: – Det er egentlig en gullgruve

 

Hva er Fair Transport?

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram og sertifiseringsordning med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Programmet har i dag 38 kriterier som bedriftene må oppfylle og dokumentere for å kunne bli sertifiserte. Det er en ordning som forplikter, og som krever at det gjøres et vesentlig arbeid for å dokumentere kvalitetsarbeidet i bedriftene.

Transportkjøpere skal etterleve lover og forskrifter som omfattes av transportkjøpers ansvar, som forskrift om informasjons- og påseplikt og det generelle medvirkeransvaret. Transportkjøpere vil enklere kunne ivareta sitt ansvar ved å velge transportører som er sertifiserte, da de kan dokumentere at de har systemer og rutiner rundt blant annet internkontroll og HMS, avvikshåndtering, kjøretøyteknisk, kjøre- hviletid- og arbeidstidsbestemmelsene, lønns- og arbeidsvilkår, oppfølging av kjørestil og at de har moderne kjøretøy med ny motorteknologi. Mange av transportørene i Norge er også transportkjøpere. Derfor vil Fair Transport få flere nye kriterier knyttet opp mot transportkjøpers ansvar, hvor bedriften må dokumentere de rutiner den har etablert for å sikre etterlevelse av forskriftens bestemmelser overfor bedriftens underleverandører.

Det vil altså komme noen flere kriterier inn i sertifiseringsordningen, samtidig som at alle sertifiseringer skal godkjennes av Godkjenningsutvalget for Fair Transport. Utvalget vil møtes en gang i måneden, noe som tilsier at kan gå noe tid fra bedriften har fått klarsignal på besvarelsen fra sertifisøren til endelig godkjenning gjøres. 

Les mer på fairtransport.no