Det midlertidige, nasjonale unntaket som Statens vegvesen har gitt nå, gjelder fra 1. februar til 1. april 2021. Dette er en forlengelse fra to tidligere unntaksperioder, og  bakgrunnen er covid 19-smittesituasjonen.

Vedtaket er i tråd med  beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

Unntaket gjelder forutsatt at det er passende soveplasser for hver sjåfør og at kjøretøyet står stille. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også: Jo, tungtrafikken har bidratt til kutt