Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Nylig meddelte regjeringen at de ønsker å forlenge ordningen med to måneder.

– Det er heldigvis slik at godstransportbransjen har greid seg rimelig bra gjennom pandemien. Det er vi glade for. Imidlertid ser vi nå klare tendenser til at situasjonen er i ferd med å forverre seg. Oppdragsmengden reduseres og kundene varsler om redusert aktivitet i tiden fremover, forteller en bekymret Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

1 av 4 har redusert oppdragsmengde

I årets første koronaundersøkelse, som ble besvart av NLF-medlemsbedrifter i slutten av uke 1, går det tydelig fram at oppdragsmengden blir lavere. Hele én av fire, 24 prosent, svarer at de har registrert redusert etterspørsel den siste uka. I uke 50 svarte 18 prosent det samme. Det betyr en oppgang på 33 prosent, det høyeste nivået etter sommeren 2020. Fortsatt er det betydelig lavere enn på våren og forsommeren i fjor. Kun 3 prosent svarer at de har fått høyere etterspørsel, men resten, som utgjør 73 prosent, melder at etterspørselen er uendret.

26 prosent svarer også at det kan bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid. Dette er betydelig oppgang fra 19 prosent i uke 50, og på nivå med uke 46 (28 prosent), som er høyeste nivå siden uke 18.

9,4 prosent sier de har likviditetsproblemer, som er uendret fra uke 50, men det er en tendens over tid til økning i andelen med likviditetsproblemer.

Norge som helhet har hatt en nedgang på 12,8 prosent i konkurser og tvangsavviklinger i 2020, sammenliknet med året før. Det viser ferske tall fra Bisnode. Tallene er kunstig lave. Myndighetene har gitt koronastøtte til utsatt næringsliv i tillegg til å utsette betalingsfristene for skatter og avgifter, og har i liten grad begjært bedrifter konkurs i løpet av fjoråret. Data- og analyseselskapet forventer da også at tallene vil stige i 2021.

Trenger aktivitet

– Det er flere bekymringsfulle utviklingstrekk i samfunnet, og i slike situasjoner er det viktig med forutsigbarhet fra myndighetene – noe som igjen gir arbeidsro for bedriftene. Regjeringen, som hevder den er opptatt av forutsigbarhet, viser etter min vurdering det motsatte med støtten til næringslivet. Vi vil derfor oppfordre næringsministeren til å være tydelig på at ordningene vil være der gjennom hele 2021, eller så lenge pandemien er her, poengterer Mo.

NLF har også vært tydelige på at vi ikke forstår hvorfor regjeringen skal skille mellom faste leasingkostnader og renter og avdrag på lån.

– Bilkostnadene burde vært likebehandlet i ordningene da det for bedriftene ikke er noen prinsipiell forskjell, men en fast kostnad, fastslår NLF-direktøren.

Han avslutter med en oppfordring til regjeringen:

– Overordnet er det likevel slik at NLFs bedrifter vil leve av oppdrag og ikke av statlig støtte. Det viktigste regjeringen kan gjøre, er å sørge for at det skapes aktivitet ute, særlig innen bygg og anlegg. Det er det som skal til for å få oss gjennom krisen, sier Mo.

Les også: Forlenger kontantstøtten med to måneder