Godsoverenskomsten er en tariffavtale med AFP-bilag. Når du, som medlem av Norges Lastebileier-Forbund (NLF), får et krav om tariffavtale fra Fellesforbundet eller Yrkestrafikkforbundet, blir du tariffbedrift og tilsluttet AFP-ordningen. Din bedrift blir tilsluttet fellesordningen fra det tidspunktet tariffavtale som omfatter AFP-dekning, trer i kraft.

Du plikter å sette deg inn i tariffavtalen

Som medlem i NLF – som også er en arbeidsgiverorganisasjon, hjelper vi deg gjerne når det har kommet krav om tariffavtale. Like fullt har du, som arbeidsgiver, en selvstendig plikt til å sette deg inn i hva en tariffavtale innebærer. AFP-ordningen er derfor viktig å sette seg inn i. 

NLF har gleden av å invitere til digitalt seminar om AFP-ordningen, slik at du får et innblikk i hva AFP innebærer og dine forpliktelser.

Hva er AFP?

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor som har tariffavtale. Ytelsen er livsvarig, og kan tas ut av arbeidstakere fra de fyller 62 år forutsatt at vilkårene i AFP-vedtektene er oppfylt. AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3.

AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for dem som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Arbeidstakere som trer ut av arbeidslivet før fylte 62 år, vil derfor ikke kunne få AFP.

Du må melde fra om endringer

Det er viktig å merke seg at du alltid må melde fra til AFP-ordningen om følgende:

 • Fusjonering av virksomhet
 • Fisjonering av virksomhet
 • Kjøp av virksomhet
 • Salg av virksomhet
 • Opprettelse av ny avdeling
 • Nedleggelse av avdeling
 • Avvikling av foretak
 • Endring av foretakstype
 • Endring i organisasjonsnummer for bedrift

Årsaken til at du må melde fra om slike endringer, er at partene i tariffavtalen registrerer tariffavtaler, og vi registrerer tilslutning til fellesordningen for AFP på enhetsnivå. Hvis endringer ikke blir registrert hos tariffpartene og hos AFP-ordningen, vil premieberegningen og søknadsbehandlingen bli feil.

Tillegg til lønnskostnadene

Innbetalinger til privat AFP- og sluttvederlagsordning utgjør en viktig del av tariffavtalen. Disse utgjør i dag et tillegg på cirka 2,5 prosent av lønnskostnadene.

Det er også viktig å være oppmerksom på at bedriften ikke kan tre ut av fellesordningen før tariffperioden har løpt ut. Frem til dette tidspunktet må bedriften betale premier, og arbeidstakerne i bedriften er omfattet av ordningen. Dette gjelder selv om bedriften ikke lenger har ansatte som er organiserte i arbeidstakerorganisasjonen som er part i tariffavtalen.

Velkommen til seminar

Seminaret finner sted tirsdag 11. mai fra kl. 14:00 til 15:30.

Klikk på banneret for å gå til seminaret Klikk på banneret for å gå til seminaret

Alle som vil, kan delta, og påmelding trengs ikke. Seminaret er gratis. Gå gjerne inn i seminaret en liten stund før oppstart. 

Temaer som tas opp i løpet av fagseminaret, er:

 • Informasjon om tilslutning og premieberegning
 • Hva som skal til for å få AFP
 • Konsekvenser og forpliktelser ved å melde seg ut av arbeidsgiverforeningen
 • Vedtektene § 2-6 og konsekvenser – tariffavtale med foretaket eller tariffavtale i en bedriftsenhet
 • Hva bedriften må passe på

Har du spørsmål, kan du sende dem inn i forkant til  aev@lastebil.no

Mer informasjon 

Les/last ned brosjyre om AFP i privat sektor (pdf, 2 sider)

Gå til Fellesordningen for AFP (eget nettsted)

Les mer om NLF Arbeidsgiver (lastebil.no)

Se NLFs fagseminar om AFP her (lastebil.no)