Døgnhvileplassen skulle opprinnelig vært i Brumunddal, men da kommunen ikke ønsket den plasseringen lenger, så kom Norges Lastebileier-Forbund (NLF) på banen. 

På Rudshøgda er det et stort handels- og industriområde med rundt 3000 arbeidsplasser, og transportbehovet er stort. E6, som passerer rett forbi, har dessuten stor gjennomgangstrafikk, så det er ingen tvil om behovet for en døgnhvileplass her. 

Plass til modulvogntog

– I utgangspunktet blir det laget 20 døgnhvileplasser, begrenset ut fra størrelsen på Hatteruds eiendom. Men helt inntil den nye døgnhvileplassen ligger det et område som er regulert for lastebilparkering. Det blir også en naturlig del av døgnhvileplassen. Innkjøringen er også den samme, forklarer Guttorm Tysnes.

Halvparten av parkeringsplassene skal være store nok for de lange modulvogntogene. Oppstillingsplassene skal også ha tilgang til strøm. 

Kontrakten som er inngått mellom Nye Veier og den lokale entreprenøren Hatterud Maskin AS, har en samlet verdi på nesten 20 millioner kroner. Hatterud skal både bygge og drifte døgnhvileplassen, og kontrakten strekker seg over tolv år.

Praktisk og funksjonelt sanitærbygg

– All honnør til Per Hatterud som har jobbet knallhardt i to år for å få gjennomslag for planene sine, sier Guttorm Tysnes.

Både byggingen og driftingen av døgnhvileplassen vil bidra til lokal verdiskaping og arbeidsplasser i mange år framover, og Tysnes er glad det er en lokal aktør som står bak.

Det er en særdeles blid Per Hatterud som kan fortelle at planarbeidet for den nye døgnhvileplassen er i full gang. Han forventer at hele anlegget står ferdig i siste halvdel av 2022, og muligens kan det tas i bruk allerede neste sommer.  

– Vi planlegger et praktisk og funksjonelt sanitærbygg for sjåførene, hvor det blir hvilerom med wifi-oppkobling, toaletter og dusjer. Men før byggingen kan starte, må tomten omreguleres. Det tar normalt rundt et halvt år, men kommunen jobber for å få gjort dette raskere. Med kontroll på det meste annet, så regner vi med at dette skal ordne seg greit, forteller Hatterud.  

Bidrar til lokal verdiskaping

Nye Veier sier selv at døgnhvileplassen er et viktig suksesskriterium for deres utbygging av ny trafikksikker firefeltsveg gjennom Innlandet. I fjor var det en rekke snorklippinger på E6 i Innlandet, og totalt 43 kilometer ny firefelts motorveg mellom Kolomoen og Moelv ble åpnet

– E6 er en av Norges viktigste næringsveger og det er viktig at sjåførene, som har arbeidsdagen sin på vegen, får et godt tilbud til pauser og hviletid. Mange av sjåførene kjører lange distanser, både innad i regionen, men også til og fra andre landsdeler og utlandet, og da passer det godt med et kvalitetsstopp på Rudshøgda. En god døgnhvileplass er viktig for sjåførenes arbeidsforhold og trafikksikkerheten på vegen, sier prosjektsjef Jarle Kristian Tangen i Nye Veier i en pressemelding.

Rudshøgda Næringsforening har jobbet med å få døgnhvileplassen til Rudshøgda helt siden 2017, og synes det er stor stas at det nå blir en realitet.

– Rudshøgda har et rikt næringsliv, hvor brorparten er store industri-, transport- og handelsvirksomheter. Rudshøgda er et sentralt knutepunkt, og fasilitetene for sjåførene ligger allerede til rette med kort avstand til butikk, bensinstasjon, kro og vaskeanlegg. I tillegg bugner det av kultur og turstier for dem som ønsker å bevege seg litt i hviletiden, lover daglig leder Kim Brandsnes.

Foreløpig idéskisse av den nye døgnhvileplassen med tjue plasser, sanitærbygg og oppstillingsplassen i bakkant. Foreløpig idéskisse av den nye døgnhvileplassen med tjue plasser, sanitærbygg og oppstillingsplassen i bakkant.

To glade karer: Prosjektsjef Jarle Kristian Tangen i Nye Veier og Per Hatterud i Hatterud Maskin. Foto: Nye Veier To glade karer: Prosjektsjef Jarle Kristian Tangen i Nye Veier og Per Hatterud i Hatterud Maskin. Foto: Nye Veier

Les også: Må tredoble tempoet for å nå målet i 2023