Eksisterer det reelle alternativer til fossilt drivstoff for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og traktorer? Hva er teknologistatus for ulike kjøretøygrupper? 

Mange spørsmål henger i lufta for tiden, men 11. mars får du kanskje noen av svarene, i hvert fall hva som skal til for å nå dit, og litt inspirasjon på vegen. Da lanseres nemlig Grønt landtransportprogram. 

Partifrakt og Espen Martinsen er Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) representant i det digitale webinaret. Partifrakt har høy fokus på grønn omstilling, og Espen skal delta i en samtale med konsernsjefen i Posten om erfaringer fra tungtransporten på veg. Espen vil presentere Partifrakts arbeid og erfaringer med det grønne skiftet.

Les mer og meld deg på (NHOs nettside)

Lanseringswebinaret torsdag 11. mars kl. 9:00-10:30 er gratis og åpent for alle. 

I tillegg til å bli kjent med Grønt landtransportprogram, møter du også:

  • Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
  • Transportøkonomisk Institutt, Erik Figenbaum og Inger Beate Hovi
  • Miljøstiftelsen ZERO, Christine Holtan Bøgh - fagansvarlig transport
  • Enova SF, Gunnel Fottland - markedssjef transport
  • Grønt skipsfartprogram, Narve Mjøs - direktør
  • Asko, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift, Partifrakt, NCC, Posten Norge, Tide buss,  Becker AS og flere bedrifter
  • Felleskjøpet Agri og Maskinentreprenørenes Forbund
  • Bonde og landbruksrådgiver Jogeir Agjeld
  • Møteleder er journalist og politisk analytiker Aslak Bonde

 
Hva er Grønt landtransportprogram?

Grønt landtransportprogram (GLP) et nyetablert offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Så langt er 20 næringsorganisasjoner medlemmer i programmet. Klima- og miljødepartementet har bevilget 1 million kroner i oppstartbevilgning.

Hovedformål med programmet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, og stimulere til et bredt teknologiskifte i den landbaserte næringstransporten.

Programmet skal samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, bistå myndighetene i utforming av rammebetingelser, motivere til grønne valg, og stimulere til verdiskaping og næringsutvikling. GLP skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører utslippsreduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt.

Les mer:  Samarbeid om nullutslipp