Utekontrollen til Statens vegvesen krever at det skal være enkelt å avlese merkingen på dekkene. Da hjelper ikke om du vet du har dekk som oppfyller kravene, om ikke de klarer å finne merkingen på en enkel måte.

Kravene til merking etter ECE-regulativ 109 er slik:

  • Dekk med fri rulleretning skal ha merking på begge sider av dekket
  • Dekk med bestemt rulleretning (assymmetrisk) skal ha merking på yttersiden (les mer i bloggen, lenke under)

Dekkmerkingen kan plasseres hvor som helst på dekksiden, men har bestemte krav til størrelse. De aller fleste dekkprodusentene har merkingen på stell, med det kan bli feil likevel om dekket blir montert i feil rulleretning. Å montere dekket i feil rulleretning gjør at dekket i tillegg mister viktige kjøre- og sikkerhetsmessige egenskaper, så derfor er det ekstra viktig å sjekke at dekkene står riktig veg.

Mange transportører kjører med banelagte dekk, og dekkene har sjelden en bestemt rulleretning. De skal dermed være merket på begge sider. Også her er det spesielle krav til merking fra leverandøren av dekket, særlig med tanke på hvor dekket kan bli slitt slik at merket kan bli slitt bort før dekket er utbrukt. NLF har registrert slike dekk der merkingen lagt i selve banen, noe som raskt vil forsvinne.

NLF anbefaler at alle tar en tur rundt bilen, og sjekk merkingen på alle hjul før neste tur!

Les også: Dekk - ett av flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten