Et av de sentrale spørsmålene i den pågående rettssaken mot Vlantana Norge, er hvem som egentlig styrte bedriften. Flere av selskapets avdelinger var plassert i Klaipeda i Litauen, i lokalene til moderselskapet Vlantana UAB. Flere av de administrative oppgavene ble delt mellom bedriftene, og mange av de ansatte i Vlantana Norges administrasjon var lønnet av moderselskapet mens de utførte oppgaver for datterselskapet.

Anmeldt for underbetaling også i Litauen

Den siste tiden har det kommet detaljer fra en pågående politietterforskning i Litauen mot moderselskapet Vlantana UAB, som skal være anmeldt for blant annet underbetaling og dokumentforfalskning. Dette høres til forveksling likt ut som anmeldelsene fra Statens vegvesen og Arbeidstilsynet mot Vlantana Norge.

Derfor var det naturlig for advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig, som representerer 52 tidligere sjåfører i Vlantana Norge, å stevne Vladas Stoncius Senior som vitne.

For de som trenger en liten oversikt: Stoncius Senior er hovedmannen bak Vlantana-merkevaren. Han startet selskapet sammen med to brødre på midten av nittitallet og eier i dag de fleste aksjene i Stonus Group, som igjen eier Vlantana UAB. Han var også eneaksjonær i Vlantana Norge under hele selskapets levetid.

Sønnen Stoncius Junior ble satt til å styre det norske datterselskapet med lite annet enn en mastergrad i markedsføring og litt grunnleggende kontortrening i farens selskap, kunne Stoncius Senior fortelle da han avga forklaring i retten denne uken.

– Alle har begynt med null erfaring en gang. Vi må bare lære av de feilene vi gjør, var Seniors begrunnelse da Andersen & Bache-Wiigs advokat spurte om hvorfor akkurat Stoncius Junior ble valgt til å styre det norske selskapet.

Ifølge litauiske topplister er Vladas Stoncius Senior en av landets aller rikeste menn. I 2019 ble han notert med en formue på 90 millioner Euro, en snau milliard norske kroner. Foto: Skjermdump fra nettstedet top.alfa.lt Ifølge litauiske topplister er Vladas Stoncius Senior en av landets aller rikeste menn. I 2019 ble han notert med en formue på 90 millioner Euro, en snau milliard norske kroner. Foto: Skjermdump fra nettstedet top.alfa.lt

Behandlet klager fra sjåfører

Han understreket flere ganger at han ikke på noe tidspunkt var involvert i driften av Vlantana Norge. Senere ble det imidlertid klart at han som styremedlem hadde signert på protokoller og regnskap, samt blitt orientert om en rekke klager fra sjåfører.

– Det kom forskjellige klager. Mellom arbeidsgiver og arbeidstaker vil det være evige uoverensstemmelser. Ledelsen vil mene at arbeidstaker får nok lønn, mens arbeidstaker vil mene han får for lite.

Samtidig var han helt tydelig på at det ikke forekommer bruk av forhåndssignerte oppsigelser, verken i Vlantana UAB eller i Vlantana Norge.

– Det er fullstendig løgn og oppspinn.

Ikke underbetalt, men overbetalt

På spørsmål om hvorvidt Vladas Stoncius Senior selv mente det kunne ha vært noen svakheter ved organiseringen av Vlantana Norges virksomhet, kom han med et noe overraskende svar.

– Det var ingen svakheter. Sjåførene var godt ivaretatt og fornøyd.

Samtidig mente han at de ansatte var blitt betalt for mye, snarere enn underbetalt. Hvorvidt overbetaling av ansatte var en svakhet ved organiseringen eller ikke, svarte han imidlertid ikke direkte på.

Mener revisor godkjente utbytte, men revisor avviser dette

Andersen & Bache-Wiig ønsket også å belyse omstendighetene rundt en hendelse i 2017, da Vladas Stoncius Senior tok ut 10 millioner kroner i utbytte, mot revisors anbefaling. Da disse spørsmålene kom på banen, ble stemningen noe amper.

– Jeg forstår ikke helt hva denne sivile saken har å gjøre med at det ble tatt ut et utbytte i 2017, fortalte han, og insisterte på at revisor hadde skriftlig godkjent en slik handling. Det er imidlertid ikke i tråd med revisorens egen forklaring i rettssaken. I forrige uke fremkom det at han eksplisitt valgte å ikke godkjenne selve utbyttet, og overlot til selskapet selv å avgjøre om de hadde økonomi til å bære en slik handling.

Regnskapstall for 2017 viste at Vlantana Norge gikk fra et årsresultat med overskudd på nærmere 6,5 millioner kroner foregående år til et underskudd på 4,2 millioner kroner. Differansen er svært lik den summen som Vladas Stoncius Senior hentet ut av selskapet.

Les også: Slik lager du en timeliste, ifølge Vlantana Norge