For bare få dager siden var det tydelige signaler på at det skulle bli mindre penger på samferdsel fremover, som følge av krigen i Ukraina. I tildelingsbrevet for 2022, fikk Statens Vegvesen (SVV) i oppdrag å levere et forslag til gjennomføringsrekkefølgen for sine prosjekter i den første seksårsperioden.  Listen er nå sendt over til samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (AP). 

– I følge den økonomiske situasjonen Norge står i, gjør at det er viktigere enn noen gang å få mest mulig samferdsel for pengene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

Oslofjordtunnelen på topp

SVV la i dag frem sin topp 20 liste med deres prioriterte veiprosjekter for 2023–2027. Statsråden bekrefter at den er mottatt og kommenterer at det er viktige innspill som han vi ta med seg videre.  

Den statlige økonomiske rammen til Statens vegvesen i 2022–27 er på om lag 200 milliarder kroner. 

På topp i årets prioriteringsliste er fire prosjekter som vurderes som helt klare for oppstart. 

– Dette er prosjekter som er klar til politisk behandling, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

Disse fire prosjektene vil Statens Vegvesen prioritere: 

  1. E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner 2
  2. E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder
  3. E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder 
  4. E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder 

Prosjektene er vurdert ut fra plan-status, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor. Sammen med nasjonale beredskapshensyn, ifølge Vegvesenet. 

NLFs regionsjef for Østfold, Oslo og Akershus, J. Kristian Bjerke, har tidligere uttalt at det er svært viktig at dette prosjektet ikke utsettes flere ganger. 

Politisk beslutning

Nå skal Vegvesenet vurdere riksveiprosjekter over en milliard kroner i Nasjonal transportplan en gang i året. Disse vurderingene skal tas før de eventuelt skal videre til politisk behandling.

– I en prioriteringsplan kan det være prosjekter som skifter plass dersom nytteverdien øker og kostnadene går ned, sier vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland. 

Det er politikerne som beslutter når et veiprosjekt kan starte opp. 

Her er hele topp 20 listen til SVV:

Vegvesenets prioritering av store veiprosjekter Pri  Prosjekt  Sted  Modenhet  Kostnadsprognose (milliarder) 
         
E134 Oslofjordforbindelsen (byggetrinn 2)  Frogn og Asker (Viken)    5,83 
E134 Røldal – Seljestad  Ullensvang (Vestland)    3,34 
E6 Megården – Mørsvikbotn  Sørfold (Nordland)    10,27 
E16 Hylland – Slææn  Aurland og Voss (Vestland)    1,64 
E134 Saggrenda – Elgsjø  Kongsberg (Viken) og Notodden (Vestfold og Telemark)    2,44 
E45 Kløfta  Alta (Troms og Finnmark)    1,23 
E16 Arna – Stanghelle  Vaksdal og Bergen (Vestland)    14,93 
E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast)  Stord, Tysnes og Bjørnafjorden (Vestland)    41,14 
E18 Retvet – Vinterbro  Nordre Follo og Ås (Viken)    8,39 
10  E39 Ålesund – Molde (Møreaksen)  Ålesund, Vestnes og Molde (Møre og Romsdal)    26,54 
11  E134 Dagslett – kryss E18  Lier (Viken)    4,16 
12  E10 Nappstraumen – Å  Flakstad og Moskenes (Nordland)    1,28 
13  E39 Volda – Furuene  Volda (Møre og Romsdal)    1,10 
14  E39 Storhaugen – Førde  Sunnfjord (Vestland)    3,29 
15  Rv. 22 Glommakryssing  Lillestrøm (Viken)    3,22 
16  Rv. 5 Erdal – Naustdal  Sunnfjord (Vestland)    2,29 
17  E39 Ålgård – Hove  Gjesdal og Sandnes (Rogaland)    4,25 
18  E8 Flyplasstunnelen Tromsø  Tromsø (Troms og Finnmark)    1,96 
19  Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein  Porsgrunn og Skien (Vestfold og Telemark)    5,77 
20  Rv. 19 Moss  Moss (Viken)