Tirsdag kveld kollapset broen over E6, ved Badderen i Kvænangen, og all trafikk er nå stanset.  

Utfordrende 

Det har ført til stengt vei, et todelt Norge og lange omveier for tungtransporten, som nå må kjøre 160 kilometer ekstra gjennom Finland for å komme seg frem. Dette skaper store utfordringer for transportbransjen som får problemer med å få leveringene frem innenfor reglene for kjøre- og hviletid. 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) fryktet at situasjonen ville bli langvarig, og søkte derfor Vegdirektoratet om dispensasjon på kjøre- og hviletidsreglene, torsdag ettermiddag. 

Rask behandling 

Nå kan NLF meddele at ønsket om dispensasjon har blitt innfridd. 

Anders Ulvang, i Statens vegvesen (SVV), bekrefter at det nå er fastsatt en midlertidig forskrift om unntak fra forordning (EF) nr. 561/2006, for førere som utfører nasjonal og internasjonal veitransport av gods og personer. 

Unntakene gjelder fra dags dato, 3. juni 2022, og frem til 2. juli 2022, eller frem til Badderen bru på E6 åpner for trafikk, om dette skjer først. 

Følgende unntak er vedtatt: 

  • Den daglige kjøretiden skal ikke overstige 10 timer. 
  • Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer og skal ikke føre til overskridelse av den øvre grensen for arbeidstid per uke som er fastsatt i direktiv 2002/15/EF. 
  • Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer. 
  • En fører kan ha et ubegrenset antall reduserte døgnhviler mellom to ukehviler. 

Statens vegvesen oppfordrer de som benytter seg av unntaket til å ha en kopi av den midlertidige forskriften i kjøretøyet. 

Den midlertidige forskriften kan du laste ned her.