Enova kunngjorde i en pressemelding 23. mai hvordan de hadde fordelt 83 millioner i støtte til 14 nye fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass. Dette var den siste runden med støtte til slike fyllestasjoner. 

Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) var tidlig ute med å mene at dette var feil tidspunkt for Enova å gi seg på. Videre ble det påpekt at behovet for god infrastruktur og nok fyllestasjoner, er det som trengs for å få fart på investeringen av biogassdrevne biler. 

Skuffet 

Tildelingene fra Enova har også fått Nordland fylkesting til å reagere. Nylig sendte de et skriv til Enova, klima- og miljøministeren og Stortingets energi- og miljøkomité. Der kommer det frem at de er enige med NLF i at det fortsatt er et stort behov for utbygging av infrastruktur knyttet til fyllestasjoner for biogass. De synes derfor det er svært skuffende at tildelingen fra Enova etterlater et hull langs E6 mellom Trondheim og Bjerkvik. 

Videre påpeker de at E6 er hovedpulsåren i Nordland, og de understreker viktigheten av å legge til rette for flere biogassdrevne kjøretøy også i dette området.  

Nordland fylkesting uttrykker at det er svært uheldig at det ikke blir etablert en fyllestasjon i denne delen av Nordland fylke, spesielt fordi det foregår en storstilt satsing på biogassproduksjon i området. De mener derfor det er helt nødvendig å utvide ordningen, slik at selskaper som kan etablere seg sentralt på strekningen mellom Trondheim og Bjerkvik kan få insentiv til å gjøre det i en fremtidig tildeling. 

Glad for politisk initiativ 

NLFs regionsjef for Nordland, Troms og Finnmark, Odd-Hugo Pedersen, gleder seg over det politiske initiativet fra Nordland fylkesting. 

– Biogass er en del av løsningen for å kutte klimagassutslipp i transportsektoren, vi er i den spede begynnelse og flere lastebileiere vurderer dette som et godt alternativ til dieseldrevne lastebiler. For at biogass skal være ett reelt alternativ for langtransporten så trenger vi ett sammenhengende nett av fyllestasjoner i hele landet. Det er derfor svært beklagelig at Enova trekker seg ut når ting er i ferd må å starte opp, sier Pedersen, som støtter Nordlands fylkesting i at det bør komme ett politiske korrektiv til Enovas retningslinjer for tildeling av støtte. 

Kan ikke satse på biogass nå 

Et selskap som innser at de ikke vil kunne investere i biogassdrevne biler riktig ennå, er Saltens-gruppen, som er en ledende leverandør av persontrafikk, logistikktjenester og miljøtjenester i Nord-Norge. 

– Biogass er bra, men det må en bedre infrastruktur til, dersom vi skal foreta en slik investering. Per i dag er det en umulig oppgave for oss, for det trengs flere fyllestasjoner for biogass før vi kan ta teknologien i bruk, forteller innkjøpssjef i Saltens-gruppen, Kenneth Banks. 

Han forteller at han synes det er synd at det ikke er gitt støtte til noen fyllestasjoner for biogass mellom Trondheim og Bjerkvik, og mener at det ville være naturlig at dette ble gjort. 

For Saltens-gruppen blir det derfor mer aktuelt å satse på elektrisitet.  

–  Vi kjører 31 elektriske busser i Bodø, og innen en treårs periode skal vi også sette inn rundt 30 elektriske busser i området Ytre Helgeland, forteller Banks.  

Han er samtidig klar på at han ser store fordeler med å kunne benytte seg av biogass, og at de gjerne skulle benyttet dette i annen transport.  

– For å få det til må vi kunne ha et sted å fylle biogass på tanken. Så enkelt er det. Enn så lenge er ikke dette på plass i vårt område og da kan vi heller ikke ta biogass i bruk i våre biler, avslutter Banks. 

Her er listen over alle som fikk støtte fra Enova:

Lokasjon Selskap Støtte i NOK
Kristiansand Gasum Clean Gas Solution 6 403 113
Sandnes Gasum Clean Gas Solution 6 403 113
Ål Gasum Clean Gas Solution 6 922 284
Håbakken Gasum Clean Gas Solution 6 922 284
Bærum (Skui) Biogass Energi 6 211 369
Koppang Biogass Energi 6 186 769
Vestby Biogass Energi 6 068 549
Bergen (Nesttun) Biogass Energi 6 008 419
Åndalsnes Biogass Energi 6 031 083
Rudshøgda Biogass Energi 5 966 399
Seljord Biogass Energi 5 780 349
Alta Remiks MIljøpark 4 799 600
Tromsø Remiks MIljøpark 4 799 600
Bjerkvik Remiks MIljøpark 4 799 600