Dette skriver Tungt.no på sin nyhetsside.

20 000 kroner i bot

Vegard Kåsa fra Notodden, fikk i fjor høst fikk et forelegg på 20.000 kroner av politiet for å flytte bilen på lukket område uten kort i skriveren. Partene møttes i Follo og Nordre Østfold tingrett den 15. november, og dommen kom uken etter. Kåsa ble frikjent på alle punkter. 

Tingretten konkluderte med at kjøring på lukket område, ikke krever sjåførkort. I tillegg er de like klare på at den vaskingen og poleringen som arbeidstaker i dette tilfellet har utført, er å anse som fritid, og ikke arbeidstid.  

Advokat Robert Aksnes, en av NLFs advokater i Advokatfirma Vectio, uttalte i etterkant av frifinnelsen, at den forklaringen Kåsa ga til kontrollørene på kontrolltidspunktet burde ha ført til at saken ikke ble anmeldt, eller at anmeldelsen og tiltalen burde ha vært trukket før saken gikk så langt som til tingretten.

Les også: Dommen i vaske-saken har falt

Tar saken til etterretning

Statens vegvesen hadde to uker på seg å anke dommen fra tingretten, men de har bestemt seg for å ikke anke, og de tar dommen til etterretning.

De vil likevel ikke endre dagens praksis.

– Statens vegvesen kan ikke se at dommen endrer dagens praksis eller instruks på noen måte, men vi tar dommen til etterretning, og den vil inngå som et vurderingsmoment i senere kontrollarbeid for våre kontrollører. Det presiseres, i likhet med dommen, at «Rengjøring og teknisk vedlikehald» fortsatt er inkludert i definisjonen «arbeidstid» og må registreres som «annet arbeid», skriver Roy H. Holm, seksjonssjef Fag utekontroll, i en e-post til tungt.no.

Les hele saken på Tungt.no