Circle K har allerede utarbeidet et enkelt system gjennom «Veiskatt Service Portalen» med flere funksjoner for å gjøre det mulig å oppdatere kjøretøydataene individuelt eller i en masseoppdatering. 

Mulige bøter 

Spørsmålet er hva som skjer dersom dette ikke gjøres innen fristen. 

Dersom ikke dataene oppdateres i tide, vil tjenestene for Tyskland og Østerrike automatisk deaktiveres på enheten din, og brikken vil ikke lenger fungere i disse landene. Circle K opplyser også om at det er stor sannsynlighet for at man vil bli bøtelagt av myndighetene. 

Etter den gitte fristen må du fortsatt legge inn F1-vekten i portalen for å reaktivere Tyskland. 

Slik legger du inn F1-vektdataene: 

  • Logg inn i Kundeportalen vår, i bompenge-delen. Du vil se et rødt banner øverst på skjermen som forteller at du må oppdatere F1-vektinformasjonen. Klikk på lenken. 
  • Øverst på skjermen er det en knapp som heter "Eksporter kjøretøyliste". Velg denne, den vil laste ned kjøretøydataene dine i Excel. Kjøretøy uten F1-vekt vil vises som null i F1-kolonnen. Legg inn riktig vekt(er). Hvis du ikke kjenner din F1-vekt, finner du det i kjøretøypapirene dine. 
  • Velg "Velg fil"-knappen for å laste opp filen for å importere den oppdaterte filen. 
  • Når du er ferdig, trykk «Lagre»

Les også: – I verste fall dobles CO2 avgiften i EU >>>

Økt CO2-avgift 

Circle K minner på nytt alle medlemmene om at et nytt CO2-tillegg vil legges til eksisterende bompengetakster for å beregne bompengesatsene i ulike land. Fra 1. desember vil Tyskland starte opp med dette, mens Østerrike starter opp den 1. januar 2024. Resten av EU vil følge etter fortløpende. 

Hvert kjøretøy vil automatisk bli klassifisert i høyeste CO2-klasse. Vær klar over at kjøretøy med første registreringsdato etter juni 2019 kan søke om redusert CO2-tillegg ved å oppgi ytterligere kjøredata og COC- og CIF-dokumenter, som leveres av kjøretøyprodusentene. 

På Lastebil.no er det skrevet mer inngående om hvordan CO2-avgiften fungerer, hvordan den kan reduseres og at Circle K har gjort det enkelt for sine kunder ved å utarbeide et godt system for at betalingen skal gå smertefritt gjennom bommene. Dette gjøres også gjennom Circle K’s kundeportal, og de tar ikke noe ekstra betalt for denne tjenesten.