Den 14.8 sendte Statens vegvesen ut informasjon om at vi i perioden 21.8-30.9 ikke ville sanksjonere på brudd på kravet om installasjon av ny fartsskriver (G2V2). Årsaken er at de nye skriverne ikke er tilgjengelige i et antall som dekker etterspørselen for nyregistrerte kjøretøy.

Les også: Krav om ny digital fartsskriver: – Vil ikke sanksjonere med det første

Forlenger fristen

Statens vegvesen har, i samråd med Samferdselsdepartementet, besluttet å forlenge overgangsperioden for sanksjonering til 31.1.2024.

Forlengelsen innebærer at Norge har samme overgangsperiode som Sverige og omfatter både nasjonal og internasjonale transporter (utenlandsregistrerte kjøretøy) kontrollert i Norge.

– Myndighetene i EU-landene ser ut til å løse saken litt forskjellig, og vi anbefaler at norske transportforetak som kjører internasjonalt hvis mulig, bruker kjøretøy registrert før 21 august 2023. Alternativ må de gjør seg kjent med hva som er gjeldende kontrollpraksis i de landene en kjører, sier Kjetil Mansåker Wigdel, avdelingsdirektør i SVV.

God tid

Statens vegvesen presiserer at det fortsatt er et krav om å ha godkjent fartsskriver installert uavhengig av registreringsdato. Det forventes at de nye skriverne er tilgjengelige i markedet i god tid før 31.1.2024.

– Vi anbefaler bransjen å starte utskifting på aktuelle kjøretøy så snart nye skrivere er tilgjengelige, avslutter Wigdel.