Under Transportkonferansen i januar snakket vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland, varmt om forutsigbar fremkommelighet, som er et eget strategiske program i Vegvesenet. Programmet skal bidra til raskere utvikling av tjenester som øker forutsigbarheten og bedrer fremkommeligheten på veien. 

Les også: – Samarbeidet med NLF er avgjørende for å finne nye og bedre løsninger

Ifølge vegdirektøren har arbeidet allerede gitt resultater ved at flere løsninger som gir bedre, raskere og sikrere trafikkinformasjon til lastebilen har kommet på plass. Hun peker videre på at samarbeidet, bistanden og hjelpen fra blant annet NLF og deres medlemmer har vært avgjørende for å lykkes.

Skal ta for seg 23 fjelloverganger på fem år

Nå har Statens vegvesen (SVV) gjennom Teknologisatsningen igangsatt tiltaket «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger» der målet er å bruke eksisterende og ny teknologi til å gi både økt forutsigbarhet og økt framkommelighet på fjelloverganger. Satsningen er planlagt over fem år i perioden 2022-2026 og vil ta for seg totalt 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett og to vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet.

Den 4. mai inviterer SVV til en oppfølger av første leverandørkonferanse, denne gangen med fokus på dialog mellom leverandører, Statens vegvesen og brukere av veinettet. Formålet med dialogen er: at leverandørene skal få en god forståelse for utfordringer og smertepunkt som driftsentreprenører og byggeledere erfarer, og at man på dialogkonferansen, på tvers av leverandører, i felleskap kan diskutere utfordringsbildet og mulige løsninger i forhold til disse tre områdene:

  • bruk av vegvesenets eksisterende appløsninger
  • instrumentering av fjellovergangene
  • ITS-løsninger

Her kan du lese mer om dialogkonferansen 

Tre viktige strekninger i år

På selve konferansen ønsker de å samle de ulike interessentgruppene tilknyttet fjellovergangene, både de som kjenner utfordringene på fjellovergangene, daglige brukere av vegnettet som er avhengige av forutsigbarheten og oppetiden, og leverandører som har teknologi og tjenester som kan være relevante for å løse utfordringene.

I 2023 er disse tre fjelloverganger valgt ut: 

  • E10 Bjørnfjell
  • E6 Saltfjellet
  • Rv15 Strynefjellet

Under møtet vil utfordringsbildet og mulige løsninger for disse strekningene bli diskutert.

Fra NLF vil regionsjefene, Guttorm Tysnes  (region 2), Jan-Ove Halsøy (region 5) og Odd Hugo Pedersen (region 7) delta. Dersom du har noe du ønsker å formidle til SVV, kan du sende inn dine spørsmål til din regionsjef, så vil dette videreformidles til SVV under møtet.