NLF har flere ganger minnet alle om at fra og med 1. januar 2025 vil «røde løyver» være historie og at det kun er fellesskapsløyvene som vil være gyldige.

Det som kanskje ikke har kommet tydelig nok frem, er at de «røde løyvene» kun er gyldige frem til du mottar fellesskapsløyvene. Sånn sett betraktes 1. januar 2025 kun som en siste frist og betyr ikke at de gamle er gyldige frem til denne datoen dersom du har mottatt nye fellesskapsløyver.

Flere har fått bøter 

Det er dessverre flere som har blitt bøtelagt fordi de ikke har vært klar over dette. Flere har trodd at gamle løyver har vært gyldige frem til 31. desember 2024 selv om nye har blitt mottatt og har derfor ikke hatt med seg de nye fellesskapsløyvene i bilen under kontroll. 

I brevet fra SVV som følger med de nye fellesskapsløyvene, angis datoen for når de gamle løyvene skal returneres. Det er derfor viktig å merke seg denne returdatoen. 

Bytt ut de gamle så snart de nye er mottatt 

Med andre ord betyr det at så snart du har mottatt fellesskapsløyvene, må diss byttes ut med de gamle og tas med i bilen.  

Dersom du ennå ikke har søkt om fellesskapsløyve begynner det å haste.