Fredag 9. desember 2022 ble den nye E39 mellom Kristiansand og Mandal åpnet med snorklipping av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

Han mente at Nye Veier kunne være fornøyde med et godt stykke arbeid, og uttrykte samtidig håp om at arbeidet vil fortsette på strekningen mellom Mandal og Lyngdal. 

Bismak 

Hvis det er noen som ønsker seg nye og trafikksikre veier, er det Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Den nye veien kommer likevel med en bismak. 

– Først og fremst er vi glade for at det er bygget ny vei, men jeg har sagt det før, og sier det igjen; bompengesatsene er altfor høye, sier NLFs regionsjef, Reidar Retterholt. 

Som om ikke prisen allerede var høy nok fra før, økte også bompengeprisen over natten med omtrent 35 prosent den 15. februar. Dette har fått mange til å reagere kraftig. 

Regional konkurransevridning 

Før var prisen for en personbil 148,80 kroner, men nå har den økt til 203,20 kroner (inkludert rabatt). For tunge kjøretøy over 3,5 tonn er prisen nå 762 kroner tur/retur Mandal-Kristiansand. 

Statens vegvesen har valgt å skru opp prisen fordi det kjører rundt 4500 færre biler på veien enn hva de hadde kalkulert med før veien ble bygget. 

– Dette vil bli en stor ekstrakostnad for næringslivet og transportører i vår region, og det bekymrer meg, sier Retterholt. 

Han mener at det er svært uheldig at det blir en regional konkurransevridning på den måten. 

Taper penger 

I en tidligere sak på Lastebil.no opplyste han at det skulle kjøres en test på drivstofforbruket på ny og gammel vei. 

– Sannheten er at transportørene taper penger på å kjøre den nye veien. Det er trist siden sjåførene ønsker å kjøre på trygge og sikre veier. Nye E39 vil trolig få slutt på så og si alt av møteulykker i området, men på grunn av de høye bomsatsene, velger stadig flere å kjøre gamleveien. Dersom det fortsetter slik, frykter jeg at alt for mange vil benytte den gamle veien, som igjen resulterer i at det blir enda færre som benytter seg av den nye veien. Da øker faren for at prisene skrus ytterligere opp, forklarer Retterholt. 

15 000 kroner dagen 

Etter siste prisøkning skriver avisa  Fædrelandsvennen at det ikke bare er transportnæringen som kjenner på de høye prisene. De forteller at folk som hver dag skal mellom Kristiansand og Mandal for å komme seg på jobb, begynner å merke det på lommeboken. 48 000 kroner i året er mye penger. 

Avisa skriver videre om transportfirmaet MBT i Mandal, som hver dag bruker 15.000 kroner i bompengeavgifter. 

Det er daglig leder Ole Roar Larsen som forteller dette til nyhetsstedet og bekrefter at de kjører rundt 20 turer hver dag mellom Kristiansand og Mandal. 

I fjor brukte selskapet én million kroner i bompenger. Noe får de tilbake fra kunden, men ikke alt. 

Prisøkningen som skjedde over natten, resulterer i at transportfirmaet nå må ut med ytterligere 300.000 kroner. 

Kost-nytte-spørsmål 

– Når det bygges ny vei, er det hele tiden et kost-nytte-spørsmål. Her befinner vi oss tydeligvis i det øvre sjiktet der den nye veien bli valgt bort på grunn av at det ikke lønner seg økonomisk. I de aller fleste transporter som skal denne strekningen, vil jeg tro at det vil bli vurdert om man skal ta den nye eller gamle veien. Vi får tilbakemeldinger på at den nye veien kjøres med lastet bil, mens den gamle benyttes når bilen er tom. I sum betyr det likevel færre som benytter seg av den nye veien. Med en nedbetaling på 15 år, kan konsekvensen være at prisene må økes ytterligere for å få betalt den ned i tide, sier Retterholt. 

Fædrelandsvennen skriver at fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen (H), mener bomprisene mellom Kristiansand og Mandal må senkes igjen. Fredag 16. februar holdt fylkesordføreren møte med Nye Veier for å finne en løsning. 

– Det er mulig saken må tilbake til Stortinget, sa Thomassen til avisa Fædrelandsvennen. 

Det er videre satt ned en gruppe som skal se på tiltak. Noe av det som vil bli diskutert er trolig: 

  • Lenger nedbetalingstid 
  • Bom på sideveier 
  • Avvente takstøkningen (reversere og utsette) 
  • Mer penger fra Staten 
  • Andre mulige tiltak