NLF

Nyhetsbrev 7. juli 2017

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev.

NLF legger ut på Transportturne
I løpet av en og en halv måned skal NLFs Transportturné være på veien – og vi blir å finne fra Arendal i sør til Alta i nord.
- Målet med turneen er å sette fokus på alt det positive godsnæringen står for. Startskuddet går i Oslo den 9. august før vi allerede dagen etter er å finne i Bergen. På de ulike stoppestedene blir det ulike opplegg, men møter om Fair Transport og politiske medlemsmøter går igjen på stort sett alle stedene vi stopper innom. På enkelte plasser blir det også arrangert Truckers Night, forteller Kjell Olafsrud som er markedsdirektør og prosjektleder for NLFs Transportturné.

Her finner du komplett program for NLFs Transportturné.

Midlertidig forhøyet aksellast på anleggsparseller
Statens vegvesen har sendt ut et rundskriv som gir mulighet for midlertidig forhøyet aksellast på parseller åpen for allmenn ferdsel. I rundskrivet står det at regionvegsjefen kan fatte vedtak om midlertidig oppskriving av tillatt aksellast og totalvekt ved anleggs- og vedlikeholdsdrift på og ved offentlig vei. Det gis ikke dispensasjon for større vekter enn hva kjøretøyet er godkjent for.

NLF på Arendalsuka
NLF vil være sterkt representert på årets Arendalsuke i august. Under ser dere noen av seminarene NLF arrangerer under uka i sørlandsbyen:

Store klimakutt fram mot 2030: Hvilke verktøy har norsk transportnæring nå, og hvilke kommer vi til å trenge i fremtida?
Transportnæringen står ovenfor en rekke utfordringer i tida som kommer. Prognosene peker mot en eventyrlig vekst for lastebilnæringen. Godsmengden på vei skal øke med 90% fram mot 2030. Samtidig skal de totale klimautslippene fra sektoren senkes med 40%. Parallelt med dette beveger teknologien seg stadig raskere mot førerløse biler og alt det bærer med seg av muligheter og utfordringer. Hvilke verktøy har vi for å møte dette? Og hvordan kan næringen best utnytte mulighetene de gir?
Vi får besøk av Per Ø. Langeland fra NHO, som vil snakke om hvilken rolle et framtidig CO2-fond kan spille i omstillingen. Fra TØI kommer Inger Beate Hovi for å si noe om i hva lastebilnæringen egentlig kan bidra med, og hva dette vil kreve av tilrettelegging fra myndighetenes side. Og ikke minst kommer Olav Madland fra Acando, en av Norges fremste eksperter på førerløse transportløsninger.
Mandag 14. August, 15.00 – 16.30

Debatt: Rørende politisk enighet, eller bare politisk rør?
Svarene fra de politiske partiene i NLFs velgerguide gir lastebilnæringen grunn til optimisme. På kryss og tvers av blokkene støttes flere av våre viktigste næringspolitiske saker. Dette var også i stor grad tilfelle for fire år siden. Likevel er det lite som egentlig skjer. Aktørene i norsk transportnæring opplever stadig sterkere konkurranse fra useriøse lavprisselskaper, samtidig som EU foreslår å liberalisere kabotasjereglene ytterligere. Nå gjelder det mere enn før!
Vi inviterer til politikerdebatt der vi først og fremst ser framover. Hvordan kan vi sikre at politisk enighet blir omsatt til endring i denne omgang? Hvordan unngå at rørende politisk enighet ender opp som politisk rør?
Tirsdag 15. August, 11.30 – 13.00

EUs Mobilitetspakke: Hva betyr den for norsk transportnæring, og hvordan kan vi påvirke prosessen?
EU kommisjonen presenterte i slutten av mai de første delene av sitt forslag til mobilitetspakken. Pakken har blant annet som uttalt mål å fremme rettferdig konkurranse og å rydde opp i de sosiale forholdene til Europas lastebilsjåfører. Men er tiltakene riktig medisin? Blant annet foreslår kommisjonen å liberalisere kabotasjereglene. Fra dagens ordning med maksimalt tre turer over syv dager, ønsker de å åpne for fri kabotasje i fem dager. Hva vil konsekvensene kunne bli av dette forslaget? Hvilke kanaler kan Norge bruke inn mot Brussel for å fremme vårt syn?
For å belyse disse spørsmålene har vi invitert Matthis Maedge fra IRU som vil forteller om prosessene i Brussel, før vi slipper til Ketil Solvik Olsen for å si noe om hvordan Norge arbeider opp mot EU i denne saken. I tillegg vil Inger Lise Nøstvig fra Norsk Petroleumsinstitutt fortelle hvordan pakken vil kunne påvirke arbeidet for å innføre satellittbasert veiprising i Norge. Til slutt vil Morten Nore fra Norsk Transportforum og Tom Terjesen fra Norges Turbilforbund gi et innblikk i hva regelendringene vil bety i praksis.
Onsdag 16. August, 16.00 – 18.00

Null drepte og hardt skadde i trafikken - Fra visjon til mål.
Null drepte og hardt skadde i trafikken er i ferd med å gå fra å være en luftig visjon til å bli et håndfast mål. Hvordan kan næringstransporten på best mulig måte bidra til dette? Og hvilke verktøy trenger myndighetene for å gjøre en effektiv jobb?
Runar Karlsen fra UP, Jan Johansen fra Trygg Trafikk og NLFs administrerende direktør Geir A. Mo tar diskusjonen.
Torsdag 17. August, 13.00 – 14.30

God sommer
Juli er allerede snart en uke gammel – og for mange er juli også ferietid. NLF ønsker alle sine medlemmer, samarbeidspartnere og lesere av dette nyhetsbrevet en riktig god sommer.

NLF Magasinet 2017
Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere i NLF Magasinet ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@lastebil.no.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

Utgave nr:                  Materiellfrist:                        Utgivelsesdato:                    

5                                 Fredag 18. august                 Tirsdag 29. august                

6                                 Fredag 22. september           Tirsdag 3. oktober                

7                                 Fredag 27. oktober                Tirsdag 7. november            

8                                 Fredag 1. desember              Tirsdag 12. desember