NLF

Nytt fra NLF uke 13

Fikk kabotasjegebyr i Sverige - gjorde opp på stedet med kortterminal

Denne uken ble et NLF-medlem gebyrlagt for ulovlig kabotasje i Sverige. Bedriftseier Harry Nilsen legger seg flat, samtidig som han mener norske myndigheter har mye å lære av svenskene. Gebyret måtte nemlig betales med kortterminal på stedet.

– En av bilene våre tok på seg en innenrikstur i Sverige uten å ha hatt med seg gods inn fra Norge i forkant, slik kabotasjereglene dikterer. Her har det skjedd en glipp og det er bare å legge seg flat, sier Harry Nilsen, daglig leder i Sørum Transport AS.

Imponert over svenske kontrollmyndigheter

Når først uhellet var ute, lot bedriftseieren seg likevel imponere av de svenske kontrollmyndighetene.

– Vi måtte gjøre opp på stedet med kortterminal før vi kunne reise videre. Det var utrolig effektivt og helt i tråd med det vi ønsker å få innført her i Norge. Dette viser at et slikt system er mulig å få til. Her har norske myndigheter noe å lære.

Les mer om saken her

Endringer i AutoPASS for ferje fra 1. april

Verdikort

Fra 01. april 2019 vil man ikke lenger kunne fylle på sitt verdikort. Dersom du ønsker å fylle på verdikortet ditt, må dette derfor gjøres innen 31. mars. 

Fra 01. juli 2019 vil ikke verdikortene lenger kunne benyttes. Du behøver da en AutoPASS-ferjeavtale for å opprettholde din rabatt. Det kan du tegne hos Circle K som da sikrer betalingen av forskuddsbeløp. Man må også beregne god leveringstid på det nye AutoPASS-ferjekortet. Disse sendes når bestilling hos Cirlce K er mottatt, og går i vanlig postgang. 

Storbrukerkort

Storbrukerkort vil ikke lenger kunne benyttes fra og med 01. april 2019. Ønsker man fortsatt rabatt på ferjer, må man tegne en AutoPASS-ferjeavtale. Det kan du altså tegne hos Circle K som også sørger for at forskuddsbeløp blir innbetalt. Beregne god tid til levering på det nye AutoPASS-ferjekortet. Disse sendes når bestilling hos Circle K er mottatt, og går i vanlig postgang.

Nye brikkesamband

Fra 01. april 2019 vil ytterligere tre ferjesamband gå over til å benytte AutoPASS-brikke som betalingsmiddel. Dette gjelder:

Husavik - Sandvikvåg ( Fjord1)

Krokeide - Hufthamar ( Fjord1)

Masfjordnes - Duesund ( Wergeland)

Sambandene vil også gå over til å benytte AutoPASS-regulativ. Dette innebærer at gående, syklende og passasjerer i kjøretøy nå reiser gratis. 

Verdikort og storbrukerkort vil ikke lenger kunne benyttes fra 01. april 2019 på disse sambandene. Dersom du ønsker å opprettholde rabatt på disse sambandene må du ha en avtale med AutoPASS for ferje, med AutoPASS-brikke registrert. Brikken må være montert i bilen.
 
Du vil heller ikke lenger kunne betale med AutoPASS-ferjekort på disse sambandene. Dersom du har tegnet avtale med AutoPASS for ferje, men ikke registrert brikke i avtalen, må du gjøre dette innen 01. april for å fortsatt få rabatt på disse sambandene. 

Dersom du ikke har AutoPASS-ferjeavtale og/eller AutoPASS-brikke, anbefaler vi derfor at du skaffer deg dette allerede nå. AutoPASS-brikke kan du skaffe via Circle K. sammen med en AutoPASS-ferjeavtale

Dersom du kun har AutoPASS-brikke uten egen avtale med AutoPASS for ferje, får du 10% rabatt.

Dersom du har saldo tilgode på ditt verdikort eller storbrukerkort, vennligst kontakt ferjeoperatør som har utstedt kortet for refusjon av beløpet.

Les mer om AutoPASS for ferje her