NLF

Rettelser og endringer til Min side på lastebil.no er lagt ut idag

Det er den 13/7 klokken 14:30 lagt ut rettelser til lastebil.no, dette gjelder alle medlemmer som bruker bedriftens egne sider. 

Issue #696 Admin i bedrift kan ikke sende epost til alle ansatte.

Feilen påvirket administratorer uten innsyn i personopplysninger. Nå kan begge typer administratorer sende epost til alle ansatte.

Issue #695 Admin i bedrift kan ikke opprette og endre ansatte

Siste uke har det ikke vært mulig å opprette ansatte, ei heller endre alle opplysninger på ansatte. Feilen er nå rettet.

Disse to feilene ble introdusert i forbindelse med en innskrenking av innsyn i personopplysninger, og på grunn av vaktskifte i ferien har det tatt tid å rette det. Vi beklager ulempen dette har medført!

Issue: #694 accepted_privacy_statement resatt feil sted

Denne feilen medførte at alle administratorer ble bedt om å signere for personverninnstillinger hver dag. Den påvirket ikke vanlige ansatte. Har du krysset av i dag skal du ikke bli bedt om å krysse av flere ganger.

Her er det et unntak: Om en administrator degraderes, og senere igjen blir gjort til administrator så må de signere på ny.

Les mer om de to administratornivåene her:

Personvern administrator hos medlem/kunde

Personvern ved innsyn i personopplysninger

Om du ikke har gått gjennom hvem av dine administratorer som har innsyn i personopplysninger så anbefaler vi at du gjør det snarest. Du ser det i ansattlisten her:

Vennlig hilsen Norges Lastebileier-Forbund