Personvern ved innsyn i personopplysninger

Personvern ved innsyn i personopplysninger

Du er gitt tilgang til personopplysninger i din bedrift.

I tillegg til det ansvar du er gitt som administrator av bedriftens side på lastebil.no kan du:

  • Registre ansatte med pårørende, personlig informasjon, sertifikater, avtaler o.a.
  • Følge opp avvik og legge inn avvik på vegne av ansatte.
  • Følge og og redigere timelister.
  • Følge opp ansatte sin gjennomføring av online-kurs (resultater)

Hvilke deler av dette du ser avhenger av tjenestene din bedrift abonnerer på. Denne listen kan bli utvidet med andre personal-relaterte oppgaver etterhvert som medlemstjenestene på lastebil.no videreutvikles.

Ansvar for personopplysninger.

  • NLF forutsetter at medlemsbedriften har en personvernpolitikk hjemlet i lov og ansettelseavtaler og at denne følges.
  • All håndtering av bedriftens ansattinformasjon er bedriftens ansvar.
  • NLF benytter ikke bedriftens ansattinformasjon i sin virksomhet og deler den ikke med noen. Unntakene er kontaktinformasjon og verv for den eller de ansatte som representere bedriften sitt medlemskap
  • Kun kundestøtte hos NLF kan se ansatt-informasjon i din bedrift og da bare på forespørsel fra bedriften om bistand .

Taushetserklæring

Jeg forplikter meg herved til ikke å bruke, gjøre kjent, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om personopplysninger som jeg har fått kjennskap til i egenskap av min rolle som Administrator med Personalansvar på bedriftens side på lastebil.no

Jeg vil vise aktsomhet i omtale av andre forhold som jeg blir kjent med eller erfarer under mitt arbeid.

Jeg har lest, og er klar over, lovbestemmelsene i straffelovens kapittel 21. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar, oppsigelse eller avskjed.

Jeg er også klar over at denne taushetserklæring gjelder etter opphør av ansettelsesforholdet eller oppdraget.

Ved å krysse av for å signere og klikke Godta nedenfor bekrefter du å være kjent med ansvaret dette innebærer.