NLF

Korona-status fra NLF 15.04.20

Fortsatt unntak, men innstramming i kjøre- og hviletid

Unntaket fra kjøre- og hviletid for godstransport i Norge er forlenget fram til 14. mai. Det nye unntaket er mindre omfattende enn det tidligere unntaket, og de nye reglene er som følger:

  • Daglig kjøretid på maksimalt 11 timer, døgnhvile minimum 9 timer
  • Ukentlig kjøretid på maksimalt 58 timer og på maksimalt 96 timer over 2 uker
  • En ukehvil på minimum 24 timer må etterfølges av en ukehvil på 45 timer, altså annenhver uke redusert ukehvil (den reduserte ukehvilen trenger ikke kompenseres)

Statens vegvesen understreker at hensynet til forsyningsberedskapen i korona-tider gjør det ønskelig med fortsatt unntak for de transporter som har behov. De viser også til behovet for å ivareta sjåførenes arbeidsvilkår, og uavhengig av utvidet kjøre- og hviletid må ingen sjåfør føre et kjøretøy når han/hun ikke er skikket til det.

Gå til oversikt over endringene på lastebil.no

Les nyhetssak fra Statens vegvesen

Kjøre- og hviletider i våre naboland

For våre nærmeste naboland gjelder følgende:

Se vår oversikt (tabell) over de ulike kjøre- og hviletidene

Tyske grensen skal ikke by på problemer

Tyskland har sperret grensen, men har ingen restriksjoner for godstransport. Dette gjelder uansett hvilken nasjonalitet føreren har. 

Les mer hos IRU (Flash Info DE 15.04.20)

Statens vegvesen ruller ut koronapenger

Statens vegvesen gir 100 millioner kroner ekstra til asfalt og 500 til andre viktige vedlikeholdsprosjekter når de nå ruller ut koronapengene sine til bygg- og anleggsnæringen. De har valgt ut prosjekter i hele landet der de kan komme raskt i gang.

NLF-direktør Geir A. Mo mener staten kunne gravd enda dypere i lommene, og satser på at det kommer flere «pakker».

Les mer og se fordelingen på de ulike regionene på lastebil.no

Det er tøft, men ikke helsvart

Det er statusen når alle regionsjefene har oppsummert koronakrisen for transporten i sitt område. Utfallet av koronakrisen er slett ikke lik fra region til region. Mye går som normalt fremdeles, noen segmenter har nedgang, og en god del har måttet permittere.

Se hva som gjelder din region og hvordan den avviker fra de andre på lastebil.no

Svar på medlemsundersøkelsen!

I morges ble en ny undersøkelse sendt ut, med noen nye og noen endrede spørsmål. Svarantallet ligger godt an i skrivende stund sammenlignet med forrige undersøkelse (uke 14), men vi trenger alle svar vi kan få. Så har du ennå ikke svart, så gjør det nå!

Bli en Fair Transport-bedrift nå!

Koronakrisen har vist at det er viktig å dokumentere ditt arbeid knyttet til trafikksikkerhet samt helse, miljø og sikkerhet (HMS). Hvordan møte stadig økende forventninger fra transportkjøpere og myndigheter? Hvordan utvikle bedriftens kompetanse og konkurranseevne og skape et omdømme som gir deg flere kunder? Og hvordan sikre rekrutteringen til bedriften ved å tydeliggjøre at du er en ansvarlig arbeidsgiver?

Svaret er å bli en Fair Transport-sertifisert bedrift.

I tillegg vil du ha det aller meste klart, og dermed spare tid ved tilbud og anbud hvor du skal dokumentere trafikksikkerhet, kvalitet og miljø. Og, ikke minst, vil du ha nærmest alt klart dersom du får et bedriftstilsyn.

Stadig flere transportkjøpere ønsker informasjon om Fair Transport, og flere legger trykk på sine transportører om at de skal sertifisere seg. Statens vegvesens kontrollstasjoner, Arbeidstilsynet og transportkjøpere sier at de setter stor pris på at NLFs medlemsbedrifter kan dokumentere deres arbeid med trafikksikkerhet, bærekraft og ansvarlighet.

Bruk tiden fremover til å sertifisere din bedrift, og ta del i vår omfattende markedsføring av Fair Transport!

Ved spørsmål, ta kontakt med Eivind Karikoski på ek@lastebil.no

Les mer i vår Fair Transport-brosjyre

Se også tidligere nyhetssaker på lastebil.no:
– Kundene betaler mer for Fair Transport
- Fair Transport: En kjemperessurs også for de små
- Stor oversikt: Her er Fair Transport-pionerene

Se tidligere saker fra nyhetsbrevet under fanen Korona på lastebil.no 

Neste nyhetsbrev kommer fredag.