NLF

Korona-status fra NLF 27.03.20

NLF med innspill til Stortinget

Arbeidet med å sikre transportørenes økonomiske fremtid på lang sikt er i gang. NLF har denne uka spilt inn en liste til Stortinget med nye tiltak. 

Les mer og se tiltakslisten

Lytter til næringen, innfører «dansk» modell 

Regjeringen har i dag foreslått en ordning hvor staten dekker en del av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen grunnet koronautbruddet.
– Dette er et tiltak som er helt nødvendig for å hjelpe de verst rammede transportørene. Vi må fortsatt sette oss inn i alle detaljene i den foreslåtte løsningen. Men basert på de signalene vi får, ser dette ut som et virkemiddel som kommer store deler av næringslivet til gode, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les hele saken

Åpner for hallkontroll

Statens vegvesen har åpnet for godkjenning av kjøretøy (hallkontroll), til tross for stengte trafikkstasjoner. Mange medarbeidere i karantene og kravene til smittevern gjør at tilbudet blir begrenset. Av samme grunn er enkelte steder også helt stengt. 

Du bestiller hallkontrollen selv gjennom Vegvesenets selvbetjeningsløsning. Tjenesten heter «bestill kontrolltime», og skal benyttes for alle bestillinger.

Gå til www.vegvesen.no 

Toaletter uten vann er stengt

Statens vegvesen har meldt at alle døgnhvileplasser og rasteplasser er åpne med forsterket renhold. De har også bekreftet at toaletter uten vann er stengt av smittevernhensyn.

Se for øvrig koronainfo på Statens vegvesens nettsider

Gass i veiutbygging

Det er mange som står på om dagen. Blant annet er Vegvesenet i gang med å se på løsninger for hvordan planleggingstiden for ny riksveg 4 fra Mjøsbrua til Oslo grense kan reduseres.

Les Vegvesen-saken

Dårlig global koordinering

Verdens vegtransportorganisasjon, World Road Transport Organisation (IRU), er sterkt bekymret over manglende samordning og koordinering av tiltak mot koronapandemien på tvers av landegrenser og myndigheter. IRU mener det er særlig viktig for økonomien både i Europa og verden for øvrig at godsflyten sikres, og at det ikke settes i verk unødvendig strenge tiltak mot sjåfører og kjøretøy. Så langt sier de det er vanskelig å nå fram med dette budskapet.

Les hele saken på IRUs nettsider (engelsk)

Øvrige nyttige detaljer:

Permitteringer

For svar på alle spørsmål knyttet til permitteringer, varslingsplikt med mer, les  oppdatert informasjon på NAVs nettsider.

Utvidet førerrett og YSK med seks måneder

Etter påtrykk fra NLF har Vegvesenet besluttet å utvide all førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, som utløper i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020, med et halvt år.

Les mer om dette her

Desinfisering av lastebilen

Er det mistanke om smitte hos en sjåfør som har kjørt skift i en lastebil? Da bør førerhytten desinfiseres. NLF har nå sammen med Kjemico utarbeidet en guide til hvordan en går frem for å gjøre bilen smittefri og trygg for neste sjåfør.

Guiden lastes ned her (PDF).

For mer informasjon, kontakt Kjemico via post@kjemico.no eller direkte på 901 56 200. Kjemico AS holder til i Kristiansand, men server daglig hele landet på både rengjøringskjemikalier, tilbehør og teknisk utstyr. 

Smittevernplan for transportbedrifter

NLF har utarbeidet en smittevernplan som transportbedrifter kan bruke internt. Gjennom denne planen kan en kartlegge den smittemessige situasjonen i den enkelte bedrift, og på bakgrunn av dette avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Smittevernplanen kan lastes ned her (PDF).

Risikovurdering av smittefare

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at alle arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det må planlegges tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Viktig! Sørg for at alle ansatte er oppdaterte på myndighetenes tiltak:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.