NLF

Nytt fra NLF – uke 37, 2020

NLF i gang med årets lønnsoppgjør!

Det koronautsatte tariffoppgjøret gjør ikke spenningen mindre! Fagforeningene har i dag lagt fram sine endelige krav, og når du leser dette er forhandlingene i gang. Forhandlingene pågår tirsdag og onsdag. 

NLFs forhandlingsdelegasjon består av Einar Løndal, Harald Øvsthus, Odd Jakobsen, Kristian Warholm og Geir A. Mo. NLFs nye fagsjef for juss og arbeidsgiverspørsmål, Målfrid Irene Krane, er observatør, før hun starter for ordentlig 1. oktober.

NLF forhandler sammen med NHO Logistikk og Transport. Motparter er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Anbefaler influensavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler alle å vaksinere seg mot influensa i år. Dette for å redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke og at helsetjenesten blir overbelastet. 

I år er det forresten lettere enn tidligere å ta vaksinen. 

Les mer i nyhet på lastebil.no

Enklere å forhandle om offentlige kontrakter

Regjeringen har vedtatt nye regler som åpner for en mer forenklet og fleksibel ordning for betalingsutsettelse for innbetaling av skatter og avgifter. Dette er for å hjelpe aktører i næringslivet som har likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen.

Les mer i pressemelding og se veilederen fra Nærings- og fiskeridepartementet

Oransje nivå på Hafslund trafikkstasjon

For å unngå å stenge ned Hafslund trafikkstasjon igjen, har Statens vegvesen gått fra gult til oransje nivå på smittevernstiltakene. De er føre var, og har innført krav om bruk av munnbind i forbindelse med oppkjøring.

– Dette gjelder først og fremst klasse B og traktor, hvor vi sitter tett på kandidatene, sier seksjonssjef Trond I. B. Olsen i Statens vegvesen. 

Les mer i nyhet hos Statens vegvesen

Sjåfører kan ha blitt feilaktig dømt

Ifølge en rapport levert av revisjonsselskapet PwC, skal en tidligere ansatt i Statens vegvesen ha manipulert 50 ulykkesrapporter. I 50 av de 176 sakene hvor det er benyttet krasj og/eller diagnoseverktøy er det funnet klare bevis på at resultatene er manipulerte. I disse sakene er resultatene tillagt vekt i rapporten til politiet, fremgår det i PwC-rapporten. Som et resultat av dette, kan sjåfører ha blitt feilaktig dømt i 93 trafikksaker. NLF kjenner ikke til på nåværende tidspunkt om det er noen yrkessjåfører blant de dømte.

Riksadvokaten sier til TV2 at politiet skal gjennomgå de 93 sakene for å avklare om sakene bør begjæres gjenåpnet eller om bøter skal oppheves. Påtalemyndigheten har bedt om at det oppnevnes forsvarer i de 93 sakene for å ivareta rettssikkerheten til dem som har fått bøter.

I PwC-rapporten blir det gitt kraftig kritikk til Statens vegvesen for mangelfulle rutiner for innkjøp av dataverktøy, opplæring, bruk og kvalitetssikring.

Les hele saken, med lenke til TV2-nyheten, på lastebil.no

Streikefare i handelsbedrifter

Ansatte i 201 bedrifter er klare til å streike fra lørdag. Handel og Kontor (HK) varsler streik i dagligvarehandelen og byggevarebutikker om det ikke oppnås enighet i årets lønnsoppgjør. Det er først og fremst ansatte i Coop-butikker, Meny (Norgesgruppen) og byggevareforretninger som Maxbo og Byggmakker som vil bli tatt ut i en eventuell streik. 

Torsdag og fredag denne uka skal HK og Virke til Riksmekleren. Målet er å bli enige om en revidert tariffavtale for de ansatte i varehandelen, etter at forhandlingene brøt sammen 28. august. Klarer de ikke det, er det streik fra lørdag morgen.

Les mer og se streikelista (nederst i avsnittet om mat og byggevare) hos FriFagbevegelse

Innspill til NTP

Torsdag 10. september møter samferdselsminister Knut Arild Hareide næringslivs- og interesseorganisasjoner i Oslo for å få innspill om hva som bør prioriteres i neste Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP).

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte for øvrig Tromsø i dag. Han deltok på befaring og orientering om ny E8 og hadde møter om byvekstavtalen og NTP.

Du kan følge møtet i Oslo på nett-tv på regjeringens nettsider 10. september fra kl. 10.00. Senere blir det også lagt ut opptak. 

Se strømmingen/opptak av møtet 10.9. kl. 10.00

Foreslår lovendring for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

– Vi trapper nå opp kampen mot arbeidslivskriminalitet. Ved å gjøre det enklere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger seg imellom, vil vi gjøre det lettere å avdekke at noen har vært innblandet i kriminell virksomhet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Les hele pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet

Tyskland: Forbud søndager og helligdager

Fra 1. september er det igjen forbudt å ferdes på tyske motorveier på søndager og helligdager. Det finnes noen få unntak. Det kan du lese mer om disse her:  Übersicht über die straßengüterverkehrsrechtlichen og  Straßenverkehrs-Ordnung (Kilde: BGL)

Svar på spørreundersøkelsen!

Vi er spent på hvordan det står til med bransjen vår utover høsten, og sender ut en ny medlemsundersøkelse i slutten av uka med svarfrist mandag. Spørsmålene er de samme som sist. Igjen oppfordrer vi så mange som mulig til å sette av noen få minutter og besvare den. Resultatene er nyttige i vårt arbeid. Tusen takk!

Neste ukebrev kommer tirsdag om en uke!