NLF

Nytt fra NLF – uke 44, 2020

Ny godsoverenskomst i havn

I natt ble det enighet i årets godsoppgjør. Det betyr at det ikke blir streik.

Les hva oppgjøret innebærer i kroner og øre i nyhet på lastebil.no

Endringer i karantenereglene

Fra lørdag innføres det endringer i unntakene fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing. Dette kom fram i regjeringens pressekonferanse mandag. Forskriften ble nettopp oppdatert. Vi holder på å oppdatere vår smittevernveileder i tråd med dette, følg med på lastebil.no.

Gå til forskrift om smitteverntiltak (covid-19-forskriften) hos Lovdata (§6c og vedlegg A og B) 

Les pressemeldingen fra regjeringen med nye nasjonale innstramminger

Ny døgnhvileplass på Sunndalsøra

Den nye døgnhvileplassen på Sunndalsøra har plass til 18 lastebiler, og er tilrettelagt for mannlige, kvinnelige og funksjonshemmede sjåfører. Den byr på toalett- og dusjfasiliteter, oppholdsrom og gratis wi-fi. Området er overvåket. 

Se foto i nyhet i Driva (artikkel bak betalingsmur)

Redusert frekvens på ferjene E39 Halsa–Kanestraum

Fra 2. november er det færre avganger på ferjesambandet mellom Halsa og Kanestraum grunnet arbeider med nye ferjekaier. Ut året blir det halvtimes avganger, i stedet for hvert tjuende minutt. I januar 2021 starter ny ferjekontrakt med større ferjer og bedre kapasitet.

Les mer i nyhet hos Statens vegvesen

Utsatt ferdigstillelse av ny E18 Varoddbru

Den nye Varoddbrua i Kristiansand vil først stå ferdig i månedsskiftet mars/april 2021. Entreprenøren, PNC, har varslet Statens vegvesen om at de ikke vil klare å ferdigstille byggingen i løpet av høsten, som planlagt. Utsettelsen vil ikke ha større konsekvenser for trafikken langs E18.

Les mer i nyhet hos Statens vegvesen

Samferdselsministeren vil holde tilbake kjøretøy

Regjeringen foreslår nå at det skal bli mulig å holde tilbake et kjøretøy der det er nødvendig for å sikre betaling av bøter eller overtredelsesgebyr ilagt for brudd på denne loven med forskrifter, blant annet for brudd på kabotasjereglene.

– Inndriving av bøter på tvers av landegrensene kan være utfordrende, særlig utenfor de nordiske landene. Derfor vil muligheten til å holde tilbake et kjøretøy bidra til å sikre at bøter faktisk betales. Dette er et viktig tiltak, både for å øke trafikksikkerheten, bedre fremkommeligheten, samt likebehandling og rettferdig konkurranse mellom aktørene i transportbransjen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet

Ny funksjonalitet i digitale førerkort

Statens vegvesen lanserer en verifikasjonsfunksjon i digitale førerkort for bedrifter. Bedrifter får nå mulighet til å verifisere digitale førerkort, tilsvarende hva privatpersoner har hatt siden 2. april i år.

Ett eksempel:
– En ansatt som er blitt tildelt rettigheter i Altinn til å handle på vegne av bedriften, vil kunne velge å presentere seg som sin bedrift når digitale førerkort kontrolleres. Skannefunksjonaliteten for bedrifter kan benyttes av alle, og krever ikke at den ansatte har ervervet førerrett, sier Bujar Llukaj i Statens vegvesen.

Les mer om hvordan du bruker tjenesten hos Statens vegvesen

Midlertidig løsning med Storbritannia

Norge og Storbritannia er enige om å inngå en midlertidig vareavtale fra 1. januar og frem til en frihandelsavtale trer i kraft noen måneder senere.

– Dette er viktig for å sørge for at varehandelen mellom oss og Storbritannia kan fortsette fra 1. januar på samme vilkår som i dag. Med dette ivaretar vi våre interesser med en «broløsning» mens vi forhandler videre med fullt tempo for å få en frihandelsavtale på plass så raskt som mulig. Storbritannia er vår største handelspartner etter EU, og vi er enige om behovet for et fortsatt dypt og omfattende samarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Les pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet

Samlet oversikt over drift- og vedlikeholdsoppdrag

Statens vegvesen har laget en oversikt over konkurranser de planlegger å lyse ut. Planene blir oppdaterte månedlig. 

Les mer og gå til oversikten hos Statens vegvesen

Reduserte gebyrer ved inndrivelse av pengekrav

Regjeringen innfører lavere maksimalsatser for hva en kreditor eller et inkassoforetak kan kreve av skyldnerne ved tvangsinndrivelse av pengekrav. Reglene gjelder fra 1. februar 2021. Fra oktober i år er også purregebyrer og inkassosalærer satt ned.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Ny medarbeider i NLF

Målfrid Irene Krane er ansatt som fagsjef for juss og arbeidsgiverspørsmål i NLF. Hun begynte i stillingen 5. oktober, og var med på å hale iland årets godsoppgjør. I NLF skal Krane arbeide med generelle juridiske spørsmål knyttet til NLFs virke, men bruke mest tid på kollektiv arbeidsrett og forhandlinger med fagforeningene. Hun overtar Olav Hermansens oppgaver i NLF Arbeidsgiver når Hermansen blir pensjonist fra nyttår.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Kreiss vil at Arbeidstilsynet skal dekke advokatregning på 235 000 kroner

Tilsynsprosessen mot det latviske transportselskapet Kreiss er nå inne i sitt fjerde år, uten tegn til at den skal avsluttes med det første. Nå prøver de å la etaten sitte igjen med regningen etter halvannet års rettshjelp fra det norske advokatfirmaet Deloitte.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!