NLF

Nytt fra NLF – uke 15, 2021

Dato 13.04.21

Vi håper dere gleder dere like mye som oss til morgendagens digitale medlemsmøte om NTP! NLFs Geir A. Mo skal fyre opp Stortingets transport- og kommunikasjonskomité til debatt, og med i studio er Helge Orten, Bård Hoksrud, Sverre Myrli og Siv Mossleth. Har du spørsmål til dem? Send dem inn til  kg@lastebil.no – og det kan du gjøre allerede nå!

Juridisk feiltolkning førte til kluss med karantene

NLF mottok forrige uke en rekke meldinger om at Nasjonalt kontrollsenter for innreisende har kontaktet sjåfører og gitt informasjon/pålegg om karantene i forbindelse med grensekryssing i strid med gjeldende praksis. Dette skapte usikkerhet rundt hvilke regler som egentlig gjelder for sjåfører som kjører grensekryssende transporter, og til dels store utfordringer for enkelte som feilaktig ble pålagt karantene i arbeidstida.

NLF har gjennom hele helgen vært i løpende kontakt med myndighetene på flere plan for å rydde opp i misforståelsene. De viste seg å komme av en feiltolkning av en juridisk avklaring. Nasjonalt kontrollsenter for innreisende har nå beklaget dette, og bekrefter at NLFs forståelse av regelverket er riktig: Yrkessjåfører som krysser landegrensen i arbeidstiden med gods har fritidskarantene i 10 dager, men er unntatt karantene i arbeidstiden. De bekrefter videre at det er de samme reglene som gjelder for både norske og utenlandske sjåfører og transportører. De har forsikret oss om at personalet som kontakter sjåførene etter grensekryssing, nå har fått en ny gjennomgang av gjeldende regelverk.

Årsmøte i NLF Arbeidsgiver

Alle medlemmer av NLF Arbeidsgiver er velkomne til digitalt årsmøte 20. april 2021 kl. 9–11.

Påmelding for tariffbedrifter gjøres via lukket medlemsområde på lastebil.no. Lenken til selve møte får du etter at du er påmeldt. Møtet starter med deltakerregistering. Kun én person fra hver tariffbedrift har stemmerett, men flere kan være med.

Påmelding digitalt årsmøte for NLF Arbeidsgiver

Send inn spørsmål til tariffkonferansen

Samme kveld som årsmøtet, 20. april kl. 18-20, går første del av NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse. Andre del går dagen etter, samme tidspunkt. Vi byr på et spennende konferanseprogram, og håper riktig mange av dere blir med! Alle medlemmer er velkomne. Send gjerne inn spørsmål til foredragsholderne i forkant på e-post  mik@lastebil.no

Hele programmet og selve konferansen ser du på lastebil.no

Nytt om veg:

E6 Stavåbrua i Rennebu stenges i natt

E6 Stavåbrua blir stengt fra kl. 21 i kveld (13. april) til kl. 6 i morgen tidlig. Årsaken er at det skal legges på en midlertidig bru for å avlaste konstruksjonen til Stavåbrua. Omkjøring for lette kjøretøy blir skiltet via rv. 6508, mens for kjøretøy over 3,5 tonn blir det skiltet omkjøring via rv. 70 og E39. Alternativ er fv. 30 fra Tynset til Støren.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Fjellsikringsarbeid langs rv. 70 i Tingvoll

På rv. 70 mellom Gyl og Brunneset i Tingvoll kommune er det startet sikring av bergskjæringene langs strekningen. Det blir manuell dirigering forbi arbeidsområdet mens arbeidet pågår. Trafikantene må vente på ledebil, og ventetiden vil bli opptil 15-20 minutter. Arbeidene er ferdig i løpet av juni.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Mer fra myndighetene:

Vestland får mest 

– Fylkesvegene trenger et løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan, og vi viste det allerede gjennom budsjettforhandlingene for 2020 og 2021. Nå følger vi opp disse forhandlingene og fordeler om lag 400 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveger. Det vil gi bedre veger for folk og næringstransport i heile Norge, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Pengene kommer i tillegg til prosjektene og tiltakene som allerede er planlagt for 2021 av fylkeskommunene.

Se Statens vegvesens fordeling av penger etter fylker

Statens vegvesen: Framtidens transport 

Hvordan utvikler trafikken seg de neste tiårene? Fører koronaen til varige virkninger på trafikken? Hvordan vil ny teknologi slå ut for reisemønstre i framtiden? Dette er noen av spørsmålene Oslo Economics stiller i en studie utført for Statens vegvesen.

– Vegene skal legge til rette for verdiskapningen Norge skal leve av, uttaler vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Dagens frokostseminar i morges med analyse og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kan du se i opptak under.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Se presentasjon av Framtidens Transport på YouTube (ca. 45 min.)

Lov med digitale styremøter og generalforsamlinger

Det siste året har næringslivet hatt større mulighet til å holde digitale møter. Nå foreslår næringsministeren å gjøre unntaksreglene for fysiske møter permanente. Det betyr at foretakene selv kan velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Forslag om utsatt frist for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

Les mer i nyhet fra Finansdepartementet

Skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen foreslår en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.

Les mer i pressemelding fra Sosialdepartementet

Regjeringen ønsker også å endre forvaltningsloven, slik at offentlige organer som Nav, Skatteetaten og politiet i større grad kan utveksle taushetsbelagte opplysninger. Dette skal gjøre det enklere å avdekke arbeidslivskriminalitet. 

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet

Nye 750 millioner i koronastøtte til næringslivet

Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kroner, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar.

Les mer i pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Andre nyheter:

Frister for næringsdrivende 2021

Mange frister å holde styr på, sa du? NLFs samarbeidspartner, Visma eAccounting, har gjort det enklere for deg å følge med! Nå kan du få oversikt over hvilke frister som gjelder for akkurat din bedrift. 

  1. Søk opp firmanavnet ditt 
  2. Huk av om du er mva-registrert
  3. Huk av om du er arbeidsgiver
  4. Se alle dine frister!

Enklere blir det ikke. Sjekk den ut her: Frister for næringsdrivende 2021

En ny beregningsmodell for å planlegge mer miljøvennlige veger

En livssyklustilnærming til store infrastrukturprosjekter gjør det mulig å planlegge for bærekraftig infrastruktur. Gaylord Kabongo Booto er tilknyttet Ferjefri E39-prosjektet, og har nylig oppnådd doktorgrad ved NTNU med sitt forskningsprosjekt. Tradisjonelle livssyklusberegninger har oftest konsentrert seg om utslipp fra kjøretøy, mens Booto har valgt en ny tilnærming som konsentrerer seg spesifikt om selve infrastrukturen, altså selve veien. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Normen lagt for årets lønnsoppgjør

Streiken er avverget etter at YS og NHO kom til enighet ved 15.00-tiden søndag ettermiddag, etter mer enn 15 timers mekling på overtid. LO og NHO har i fellesskap formidlet at resultatet for årets lønnsoppgjør, som er et mellomoppgjør, samlet sett får en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Dette blir resultatet for nesten 200.000 arbeidstakere i privat sektor. Dette tillegget vil danne en økonomisk ramme for nesten alle andre ansatte i norsk arbeidsliv, skriver FriFagbevegelse

Talkshow om inkludering i arbeidslivet

Gjennom #Semuligheter oppfordres bedrifter og ledere med rekrutteringsbehov og andre aktører til å være med å løfte fram gode eksempler og synliggjøre hva som faktisk finnes av muligheter – både i den krevende tiden vi nå står i, men også når vi hever blikket og ser ut av koronakrisen. Det digitale talkshowet onsdag 14. april kl 13.00-14.15 blir ledet av Carsten Skjelbreid.

Les mer og se programmet i nyhet fra Arbeids- og sosialdepartementet

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.