NLF

Nytt fra NLF – uke 18, 2021

Dato 4.05.21

Velkommen til NLF-seminar om AFP!

Vi har gleden av å invitere deg til et fagseminar om avtalefestet pensjon (AFP) 11. mai kl. 14:00-15:30. Har du spørsmål om AFP, må du gjerne sende dem inn i forkant til aev@lastebil.no

Se programmet og få lenken til seminaret på lastebil.no

Medlemsmøte om elektriske lastebiler

Vi ønsker velkommen til nytt medlemsmøte onsdag 12. mai kl. 18:00. Denne gang om elektriske lastebiler, deres fordeler og ulemper samt litt om perspektivene for godstransport på elektrisitet i dag og fremover i tid. 

Vi har invitert noen av de store lastebilprodusentene til å presentere de nåværende elektriske lastebiler og hva som kommer i fremtiden. Circle K vil fortelle om nåværende og fremtidige lademuligheter. Det blir også noe om grønt landtransportprogram, og til slutt vil Lier Billag AS dele med seg av sine forventninger til å sette en elektrisk renovasjonsbil i drift.

Hold av tidspunktet, og følg med på lastebil.no

Nytt om veg:

E134 Haukelitunnelene: Kolonnekjøring 

Arbeid med omlegging og kobling av høyspentledninger gjør at det er kolonnekjøring i tunnelene over Haukeli. Dette gjaldt i formiddag og onsdag 5. mai kl. 08:30-14:00.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Rv. 555 Sotrasambandet: Stans av trafikk under sprenging

I mai starter rivingen av ni høyspentmaster som står i traseen der ny bru til Sotra skal bygges. Trafikken på rv. 555 og på sidevegene under høyspentlinjen må stoppes under sprengingen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E16 og rv. 13 Vestland: Vedlikehold på sju tunneler

Om ikke lenge starter vedlikeholdsarbeider på fire tunneler i Rogaland og tre i gamle Hordaland på E16 og rv. 13. Arbeidene vil medføre vegstenginger på inntil to timer om natta.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Rv. 13 Sogndal: Utbedring skal gi bedre trafikksikkerhet

Rv. 13 mellom Hella ferjekai og Leikanger skal utbedres. Tre entreprenører har levert inn tilbud på den ti kilometer lange strekningen i Sogndal kommune, på den nordligste delen av rv. 13.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Seljord: Rv. 36 åpner 7. mai

Når den 3,7 kilometer utbedringsstrekningen på rv. 36 Bø-Seljord åpner 7. mai, er prosjektet billigere og utbedringen gjort på en lengre strekning enn planlagt.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Et hull nærmere Nordkapp

Dagens dynamittsalve sørget for hull i Skarvbergtunnelen, den eneste vegen mellom E6 og Nordkapp kommune. Se samferdselsministeren fortelle den triste kjærlighetshistorien knyttet til prosjektet. 

Gå til pressemelding fra Samferdselsdepartementet (video nederst i saken)

Tømmerbilvegnettet i vårløsningen må tas hensyn til

Testkjøring på Finnskogen med tømmervogntog på 74 og 60 tonn viste tydelig hvor viktig det er å ta hensyn til vegnettet i vårløsningen.

– Vårens forsøk viste særlig hvor sårbart vegnettet er i teleløsningen, og hvor avgjørende det er å ta hensyn til vegens bæreevne når vegkroppen under asfalten er mettet med vann. Vårt mål er å sikre best mulig fremkommelighet på vegnettet, også i teleløsningen, sier Heine Arntzen Toftegaard i Statens vegvesen.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Planlegger ladestasjoner langs riksveger

Regjeringen har som mål at alle nye personbiler, varebiler og bybusser som selges i Norge skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. I tillegg skal 50 prosent av nye tungbiler og 75 prosent av nye busser ha null utslipp innen 2030.

– Tilgjengelig ladeinfrastruktur vil være en kritisk faktor for å nå dette målet. Vi har nå startet arbeidet med å se på hvordan vi målrettet kan legge til rette for ladestasjoner langs riksvegnettet og gi brukerne av vegnettet god forutsigbarhet, sier Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E6 Gyllan-Kvål (Hovin): Opptak av folkemøtet

Nye Veier har startet reguleringsarbeidet for E6 Gyllan-Kvål i Melhus kommune. I mars ble det kjent at Nye Veier foreslår en ny trasé på Hovin, og forslaget ble presentert nærmere i et digitalt folkemøte. Du kan også bla deg gjennom presentasjonen som ble vist.

Her kan du se opptaket fra folkemøtet (YouTube)

Les mer i nyhet fra Nye Veier

Nytt fra myndighetene:

Mulig å søke lønnsstøtte

Arbeidsgivere kan nå søke om lønnsstøtte for perioden 15. mars og ut juni 2021. Ordningen innebærer at kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering. Bedriften må ha rapportert riktig i a-meldingen til Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) for å være berettiget til støtte. Søkefristen er 30. september. 

Les mer i pressemelding fra Skatteetaten

Skal dekke mer for små og mellomstore bedrifter

Regjeringen foreslår å gjøre endringer i kompensasjonsordningen for perioden mars til juni. Flere kostnader skal dekkes i kompensasjonsordningen, noe som vil øke støtten for de aller fleste små- og mellomstore bedrifter. Samtidig begrenser regjeringen støtten til de aller største.

Les mer i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Ingen ny arbeidsgiverperiode ved permitteringer

Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, hvor arbeidsgivere som har hatt ansatte permitterte i mer enn 30 uker sammenhengende skulle få plikt til å betale lønn i fem nye dager for å kunne fortsette permittering. Nå er dette forkastet for ikke å belaste arbeidsgivere for ytterligere pandemikostnader.

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte

Fullvaksinerte trenger heretter ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet.

Les mer i nyhet fra Helse- og omsorgsdepartementet

Prisbelønt kampanje mot sosial dumping

Mange jobbpendlere fra Øst-Europa kjenner ikke rettighetene og pliktene de har som arbeidstakere i Norge. En informasjonskampanje, støttet av EØS-midler, ønsker å endre dette. Know Your Rights-kampanjen retter seg mot pendlere fra Litauen, Estland, Romania og Bulgaria som jobber i Norge.

Gå til informasjonskampanjen 'Know Your Rights' hos Arbeidstilsynet

Les mer i nyhet fra Utenriksdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

Nær en tredel av grensetransporten med norske lastebiler

Statistisk sentralbyrås tall for godstransport med lastebil for første kvartal 2021 viser at 30,9 prosent av grensetransporten skjedde med norske lastebiler. Dette er en økning fra i fjor og tidligere år.

Les statistikk for godstransporten i 1. kvartal hos Statistisk sentralbyrå

Nytt om forskning, utvikling og innovasjon:

Hvor mye påvirker temperatur og småkjøring bilenes utslipp?

Det har Statens vegvesen, TØI og finske vegmyndigheter testet ut. Resultatene blir benyttet i et internasjonalt miljø- og klimaarbeid i regi av EU. Utslipp fra veitransport utgjør 17 prosent av de farlige klimagassene. Statens vegvesen er med i Advisory Group for Vehicle Emission Systems (AGVES) som organiseres av EU kommisjonen. Der blir nye Euro 7-krav diskutert.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Vinterdriften overvåket med ny teknologi

Statens vegvesen har i vinter testet nytt utstyr for å overvåke føreforholdene. Det er gjort i samarbeid med driftsentreprenøren Svevia på strekningen av rv. 3 mellom Alvdal og Ulsberg.

– Denne måten å samle data på gir oss harde fakta som temperatur, luftfuktighet, snø og is-tykkelse, samtidig som det tas opp video. Dette gir oss et godt grunnlag for vurderinger av vinterdriften, sier Stein Presthagen i Statens vegvesen.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Varelevering på døra uten menneskelig kontakt

Nå skal forskere se nærmere på et system for adgangskontroll som kan gjøre hverdagen enklere for både husholdninger og transportbedrifter. I innovasjonsprosjektet  Lås Opp samarbeider SINTEF med næringslivet for å utvikle og evaluere løsninger som lar oss forbrukere motta varer og tjenester bak digital lås.

Les mer i nyhet fra Sintef

Oppskriften på det ultimate hydrogenkjøretøyet

EU-prosjektet VIRTUAL-FCS lanserer nå et helt nytt dataverktøy – åpent tilgjengelig for alle. Dette skal sette fart på utslippsfri transport i Norge og Europa ved å hjelpe designere og forskere med en krevende jobb: å utvikle hybride brenselscelle- og batterisystemer til hydrogendrevne biler, lastebiler, båter og tog – uten å måtte ty til overdimensjonering av kostbare deler.  

Les mer i nyhet fra Sintef

– Vi trenger alle hydrogenteknologier for å nå nullutslipp

En ny studie gjennomført av SINTEF og europeiske partnere viser at alle hydrogenteknologier vil få en viktig rolle for å nå Europas mål om netto nullutslipp innen 2050. Ett av funnene er at hydrogen kan åpne opp for å fjerne utslipp i krevende sektorer, som i transportsektoren.

Les mer i nyhet fra Sintef

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.