NLF

Nyhetsbrev Uke 16

NLF har hatt en hektisk uke, men det viktigste som har skjedd denne uken er trolig møte med Stortingets transport og kommunikasjonskomite på tirsdag.

NLF inviterte hele Stortingets transport og kommunikasjonskomite med på seminar, og det fant sted tirsdag 19. april ved IF Sikkerhetssenter på Hobøl. NLF inviterte hele Stortingets transport og kommunikasjonskomite med på seminar, og det fant sted tirsdag 19. april ved IF Sikkerhetssenter på Hobøl.

NLF håper at alle har hatt en fin påske uansett om den har blitt tilbrakt på veien i lastebil, på fjellet, i byen, hjemme eller på hytta. 

Påskequiz 

Som flere fikk med seg, har NLF gjennom påsken hatt en påskequiz gående. Vi takker for god deltakelse, delinger og likes.  

Ikke minst vil NLF gratulere Terje Nygård, i Nygård transport, med seier og vinner av hovedpremien som var et gigantisk påskeegg fylt med godteri. Det er på vei i posten i skrivende stund. 

Viktig seminar med Stortingets transport og kommunikasjonskomite  

Kontoret i Oslo fylles opp igjen etter ferien, og det er allerede full aktivitet på huset. 

NLF inviterte hele Stortingets transport og kommunikasjonskomite med på seminar, og det fant sted tirsdag 19. april ved IF Sikkerhetssenter på Hobøl. 

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, er fornøyd med møte, og ikke minst fornøyd med å få anledning til å gi alle representantene faglig påfyll og informasjon om bransjen. 

– Først og fremst var det svært viktig å få frem for de fremmøtte hva som er transportnæringens virkelighet. Jeg håper representantene lærte mye, og tar med seg dette tilbake, og får en større forståelse for hva denne næringen sliter med når den trenger et håndslag, sier Geir A. Mo. 

I tillegg håper han at transportkomiteen forstår viktigheten med en rask implementering av EUs mobilitetsplan. 

– Det er svært viktig at det settes av nok ressurser og verktøy til de etatene som skal håndtere saken, sier Mo.  

Fossilfri lastebiltransport i Oslo og Viken 

Tunge kjøretøy står for en betydelig andel av klimagassutslippene i Osloregionen og det er nødvendig med overgang til fossilfrie kjøretøy for å nå de klimamålene som er satt.  

Oslo skal bli en pilotby for utslippsfri tungtransport, og omstillingen har allerede startet. En slik overgang er derfor helt avhengig av at transportbransjen kjenner til de ulike virkemidlene som planlegges av kommunen fylkeskommunen og andre. Nå skal Oslo kommune, i samarbeid med Viken fylkeskommune, sette i gang en kampanje for å øke kunnskapsnivået i bransjen. 

– Med de riktige virkemidlene kan Oslo og Viken klare en grønn omstilling som både kutter klimautslipp og kostnader, sier Petter N. Christiansen, klimarådgiver og prosjektleder for Oslo kommune ved klimaetaten. 

For å nå klimamålene, må det settes i gang tiltak, og Christiansen er klar på at det skal lønne seg å ta grønne valg.  

Nå jobber de for at bomringen skal bli gratis for lastebiler på biogass, få på plass reserverte parkeringsplasser og gode laset- og lossesoner, samt å planlegge arealer for hurtigladere.  

Videre er det mulig for lastebileiere å søke om støtte til gode klimatiltak fra Oslo kommunes klima- og energifond, Enova og etter hvert de ulike kommunene i Viken fylke. 

Mer om dette kommer i neste utgave av NLF Magasinet. 

Rekruttering 

NLFs nye prosjektleder på rekruttering, Christopher Sternefalk, var på Asko Transport sin samling for kvinnelige lastebilsjåfører onsdag 20 april. Der tok han opp dagens status og hvilke utfordringer transportbransjen står overfor grunnet enorm mangel på sjåfører. I tillegg la han også frem hvordan NLF i samarbeid med bransjen fremover bør tenke for å få rekruttert nok sjåfører i fremtiden. 

Videre fikk NLF mange tilbakemeldinger på hvilke utfordringer kvinnelige lastebilsjåfører står overfor, og hvilke grep og tilrettelegginger som bør på plass for å gjøre det til et mer attraktivt yrke, som også kvinner vil trekkes mot. 

NLF var invitert med på ASKO sin samling for kvinnelige sjåfører NLF var invitert med på ASKO sin samling for kvinnelige sjåfører

Kostnadsindeksen for lastebiltransport er revidert 

Fra og med første kvartal 2022 ble en revidert versjon av kostnadsindeks for lastebiltransport publisert på Statistisk Sentralbyrås hjemmeside. I forbindelsen med den rutinemessige gjennomgangen av kostnadsindeks for lastebiltransport har Statistisk Sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund blitt enige om en rekke mindre endringer i kostnadsindeksen. 

Les mer om dette her

Politisk stabsmøte 

Torsdag 21. april og fredag 22. april, har NLF hatt politisk stabsmøte og workshop, hvor mange viktige temaer ble reist og diskutert.  

Det ble også holdt et foredrag av Oskar Anders Kleven i Statens vegvesen (SVV). Han orienterte om gjennomføringsplanen for 13 utvalgte strekninger og hva det har å si for oss, og hva som er status. 

Rikard G. Knudsen fra OFV, kom også innom for å snakke om fylkesveiene rundt om i landet, samt å diskutere hva NLF kan gjøre for å få fokus på standarden på fylkesveier og ikke blir et glemt kapittel i dyrtiden vi er inne i nå. 

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god helg. 

Administrerende direktør i NLF står sammen med Rikard G. Knutsen fra OFV og diskuterer fylkesveiene i Norge. Administrerende direktør i NLF står sammen med Rikard G. Knutsen fra OFV og diskuterer fylkesveiene i Norge.