NLF

Nytt fra NLF uke 48, 2022

Vi står foran en vintersesong som mange steder i Norge betyr utfordrende kjøreforhold. Det vil si at det vil bli behov for bilberging for enkelte. NLF har inngått en avtale med If-forsikring på at det nå er fritt frem for alle medlemmer å bestille bilberging direkte fra bilberger.

NÅR UHELLET ER UTE: NLF oppfordrer medlemmene til å bestille berging direkte fra bilberger og ikke via Viking redningstjeneste sin vakttelefon. NÅR UHELLET ER UTE: NLF oppfordrer medlemmene til å bestille berging direkte fra bilberger og ikke via Viking redningstjeneste sin vakttelefon.

NLF har over tid arbeidet for at bilbergertjenestene i Norge skal bli så bra som mulig og at de skal være bærekraftige både for de som har behov for berging og ikke minst for de som utfører jobben.

–  Vi ønsker at tilbudet på bilberging skal favne bredt, men i dette arbeidet har vi møtt på en del utfordringer. Det har ført til at vi nå har inngått en avtale med If, vår samarbeidspartner på forsikring, om at berging kan bestilles direkte av den bergeren dere ønsker, forteller markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud.

Det oppfordres derfor til å bestille berging direkte fra bilberger og ikke via Viking redningstjeneste sin vakttelefon.

– Dere som bileier står så fritt til å velge om dere ønsker å betale fakturaen direkte eller om fakturaen skal sendes til If for betaling, og bli dekket av forsikringen, forteller Olafsrud.

Han forteller videre at NLF anbefaler på det sterkeste at det benyttes bergere som har kunnskap om berging av tunge kjøretøy da det ofte er store verdier som er i spill.

– Vi håper færrest mulig får behov for assistanse, men når uhellet først er ute, er det greit å vite hva man skal gjøre, avslutter Olafsrud.

Framgang for midlertidig bru på Tretten: Alle tillatelser godkjent

Innlandet fylkeskommune arbeider med å sette opp en midlertidig bru etter at Tretten bru kollapset. I den forbindelse er alle tillatelser til statlige myndigheter hastebehandlet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved Tretten bru 15. august 2022. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved Tretten bru 15. august 2022.

Mandag 28. november møttes statssekretærer fra Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet for en statusoppdatering om situasjonen.

Det er Innlandet fylkeskommune som er veieier og byggherre for arbeidet med den midlertidige brua, som lånes ut av Statens vegvesen. Fylkeskommunen har sagt at de tar sikte på å ha den klar i løpet av våren.

Les mer om dette på Lastebil.no

E39 Stord-Os (Hordfast) inviterer bransjen til markedsdag 

Statens vegvesen inviterer entreprenører, leverandører, verftsindustrien og rådgivere til markedsdag i Bergen den 12. januar 2023. Påmelding innen 09.12.2022.

– Planlegging og forberedelse av E39 Stord-Os (Hordfast) pågår for fullt. Vi ønsker å ha en tett dialog med bransjen slik at de er tidlig involvert og godt orientert om hvordan vi planlegger prosjektets kontrakter i byggefasen, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde.

For mer informasjon og påmelding, les mer om dette hos SVV.

E39 Kristiansand – Mandal åpnet for trafikk

Nye Veier åpnet torsdag 24. november for trafikk på den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest – Mandal øst.

HAR ÅPNET: Trysfjordbrua er den største konstruksjonen i prosjekt E39 Kristiansand vest - Mandal øst, som Nye Veier satte trafikk på torsdag 24. november 2022. HAR ÅPNET: Trysfjordbrua er den største konstruksjonen i prosjekt E39 Kristiansand vest - Mandal øst, som Nye Veier satte trafikk på torsdag 24. november 2022.

Anleggsstart for prosjektet var oktober 2018. Etter fire års byggetid er prosjektet ferdig helt som planlagt. Trafikkpåsetting skjer før den offisielle åpningen som er 9. desember.

Med trafikkåpning er det nå sammenhengende firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum og 26 kilometer til Mandalskrysset i Lindesnes. Der kobles nye og eksisterende E39 sammen via en tilførselsvei til sentrumsnært Mandal by.

Hold av datoen!

Etter å ha lagt bak oss en tid med pandemi og nedstengning, kan NLF igjen ønske velkommen til Transportkonferansen på Holmen Fjordhotell fra 26.-28. januar.

NLF lover et godt sammensatt program hvor både sentrale politikere og viktige aktører i markedet sammen skal drøfte transportbransjens utfordringer og ikke minst legge frem mulige løsninger.

Mer informasjon om program og påmelding kommer om ikke lenge.

Les mer om dette her

NLF trenger ny regionsjef for Trøndelag og ny fagsjef for arbeidsgiverspørsmål

Klikk på stillingsbannerne under for å søke: