NLF

Nytt fra NLF uke 14, 2023

Påsken er i gang, men så snart helligdagene er over, er det klart for både digitalt medlemsmøte og kurs i Fair Transport.  Påmelding til kurs og mer informasjon finner du i dette nyhetsbrevet. 

Digitalt medlemsmøte 12. april

Like over påske er det klart for nok et digitalt medlemsmøte fra studio i St. Olavsgate i Oslo. Sendingen starter klokken 18:00, onsdag 12. april. 

Under møtet vil flere viktige saker tas opp, men hovedtema blir Statens vegvesens prioriteringer i ny NTP. Vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland, vil ta dere gjennom de viktigste punktene. 

Videre vil det bli debatt rundt den nye opplæringsloven, og spørsmålet som stilles er om den nye love vil radbrekke lærlingeordningen.

NLF-advokat, Robert Aksnes, vil komme i studio for å orientere dere om regelverket rundt innleie, permitteringer og oppsigelser.

Ikke minst vil NLF komme med en mulig løsning på de kompliserte reglene for kjøre- og hviletid. 

Vel møtt!

Du kan følge medlemsmøte fra Lastebil.no

NLF holder Fair Transport kurs

Ønsker du et konkurransefortrinn for din bedrift? Bli med på Fair transport kurs i regi av NLF!

Det vil holdes to kurs den 17. april. Det første kurset starter klokken 10:00 og det andre starter klokken 13:00. Varighet er to timer, og det vil holdes over Teams. 

Det er i dag over 260 Fair Transport-sertifiserte bedrifter, både store og små, med til sammen over 5300 kjøretøy, som ved to tastetrykk kan legge frem utfyllende rapport og øvrig dokumentasjon på at de har systemer og rutiner for å etterleve lover og forskrifter.

 

Høres dette spennende ut? 

 

Vi arrangerer nå kurs for ikke sertifiserte bedrifter med mer en én ansatt. 

På kurset vil vi gå gjennom alle kravene i sertifiseringen og den dokumentasjonen som kreves, samt gi deg tips om hvordan du best kan fremheve bedriftens Fair Transport-arbeid. 

Målet er at du skal være trygg i systemet, kunne administrere siden deres, legge inn fritekst samt laste opp dokumentasjon. 

Etter kurset sender vi deg en rekke maler og dokumenter du kan bruke i besvarelsen. 

Når du melder deg på kurset vil du få tilsendt teams lenke til kurset, samt veiledningsmateriell som du kan bruke til å forberede deg.

Her kan du melde deg på kurs klokken 10:00

Her kan du melde deg på kurs klokken 13:00

Eventuelle spørsmål rettes til prosjektleder for Fair Transport

– Ny opplæringslov kan radbrekke rekrutteringen til transportnæringen

I den nye opplæringsloven, som ble lagt frem i forrige uke, kom det et forslag som i praksis betyr å legge ned opplæringskontorene og flytte dette ansvaret over på bedriftene selv. Nå slår Norges Lastebileier-Forbund alarm og frykter at konsekvensen av en slik lovendring får enorme konsekvenser.

Forslaget innebærer at opplæringskontorene blir regulert som samarbeidsorgan for lærebedrifter og ikke som lærebedrifter. De vil derfor ikke lenger få læringstilskudd direkte fra fylkeskommunen, men godkjente lærebedrifter kan kjøpe ulike former for bistand og administrative tjenester fra opplæringskontorene. 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) representerer rundt 3000 bedrifter og transportsentraler med 23.000 sysselsatte. Samarbeidet med opplæringskontorene har vært avgjørende for rekrutteringen til transportnæringen.  

– Vi frykter at forslaget til ny opplæringslov nå kan radbrekke rekrutteringen til norsk transportnæring, mener administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.  

Les mer om dette på Lastebil.no

Valdresflye har åpnet - holdes stengt om natten

Fylkesveg 51 over Valdresflye åpnet fredag klokka 12:00, etter at den som vanlig har vært vinterstengt. Det er viktig å være klar over at strekningen fremdeles vil holde stengt på natten.

– Arbeidet med å brøyte opp den vinterstengte vegen har gått etter planen og vegen kan åpnes til påske, sier byggeleder Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune.

Ellers meldes det om normale snømengder i fjellet langs FV51 i år. I snitt er brøytekantene rundt 1,5 meter høye, men de høyeste er på fire meter, forteller Ødegård.

Fire millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken, sier samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård.

Norges Lastebileier-Forbund er tildelt 200 000 kroner til trafikksikkerhetsarbeid rettet mot barn og ungdom gjennom prosjektet Venner på veien. Gjennom 20 år har Norges Lastebileier-Forbund reist rundt på barneskoler for å bevisstgjøre barn om farene ved lastebilens blindsoner, og på den måten gjøre dem tryggere i trafikken. Nå utvider de prosjektet til ungdomsskoler.

Les mer om dette og hvem som har fått tildeling

Kan bli 30 km/t fartsgrense i Oslo

Oslo vil innføre 30 km/t fartsgrense som standard I dag er det 50 km/t som er maksfarten i tettbygd strøk i hovedstaden, der ikke annet er skiltet. Oslo bystyre vil innføre 30-sone som standard i hele Oslo og 20 km/t rundt flere skoler, melder VG.

– Vi ønsker at 30-sone skal være standard fartsgrense i byene, heller enn 50 km/t, og heller skilte for høyere fart der det er hensiktsmessig. I mange tilfeller kan farten utgjøre forskjellen om liv og død, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) til VG.

I tettbygde strøk i Norge er dagens standard fartsgrense 50 km/t. Oslo kommune har mulighet til å senke fartsgrensene på hver enkeltveg ned til 30 km/t, men det krever mye arbeid. Det er i dag ikke tillatt for kommunen å skilte 20 km/t fartsgrense ved skoler. Vedtaket fra Oslo bystyre er avhengig av godkjenning fra nasjonale vegmyndigheter.

NLF ønsker alle en riktig god påske!

Påsken er i gang og hovedkontoret i Oslo vil holde stengt fra og med onsdag 5. april fra klokken 13:00 og frem til og med mandag 10. april.