NLF

Tidenes hat-trick fra NLF

Med bare noen få dagers mellomrom fikk Norges Lastebileier-Forbund (NLF) gjennomslag i tre viktige kampsaker. Samtlige får store positive ringvirkninger for transportbedrifter både regionalt og nasjonalt. Medlemskap i NLF har aldri vært mer nyttig!

Dropper lavutslippssone i Oslo

Super-uken begynte tirsdag med nyheten om at Oslo-byrådet dropper den annonserte lavutslippssonen for tunge kjøretøy. I praksis betyr dette at transportbedrifter som har lastebiler av eldre standard enn Euro VI ikke får det forventede avgiftshoppet fra neste år.

I det opprinnelige forslaget ville tunge lastebiler (over 12 tonn) av Euro V-standard eller eldre fått en avgift på enten 600 kroner i døgnet, 8 000 kroner i måneden eller 50 000 kroner i året, på toppen av regulære bompenger.

Les mer om dette her!

Lånekassefinansiert lastebilutdanning fra 2019

Allerede dagen etter kom den neste seieren gjennom en budsjettlekkasje gitt av samferdselsministeren på selveste Lærlingedagen: 

– Fra 2019 iverksetter regjeringen en ny finansieringsordning for å øke rekrutteringen av sjåfører til lastebilnæringen. Lånekassen vil gi lån også til voksne i et utdanningsløp til lastebilsjåfør, fortalte Jon Georg Dale.

Les mer om dette her!

Dispensasjon fra kjøre- og hviletiden under Trident Juncture innvilget

NLF varslet allerede før sommeren et behov for fritak fra kjøre- og hviletidsreglene i sammenheng med NATO-øvelsen Trident Juncture. Det ble derfor utformet en søknad begrunnet med at øvelsen utgjorde ekstraordinære omstendigheter som medførte behov for unntak fra visse bestemmelser.

Det er spesielt NLF-regionene 1 og 2 som vil bli råket av øvelsen, og regionsjefene J. Kristian Bjerke og Guttorm Tysnes har derfor arbeidet hardt med å sikre dispensasjonen. Det ble imidlertid raskt klart at EFTAs overvåkingsorgan ESA måtte på banen her.

Øvelsen, og derfor også søknaden, omhandler et lengre tidsrom enn det Vegdirektoratet har myndighet til å innvilge dispensasjon fra. Derfor ble det sendt en anmodning til ESA om autorisasjon til å innvilge søknadene, som etter hvert ga grønt lys.

Les detaljene i dispensasjonen her

– Et verdifullt NLF-medlemskap

NLF-direktør Geir A. Mo er stolt over å ha fått gjennomslag i så mange viktige saker.

– Dette illustrerer hvordan NLF arbeider: Et lag av dyktige ansatte som kontinuerlig kjemper for å få gjennomslag på vegne av våre medlemsbedrifter, basert på kunnskap, kompetanse og dialog, sier han.

Samtidig understreker Mo viktigheten av fortsatt rekruttering til medlemsmassen, siden dette øker sjansene for å få gjennomslag for flere saker også i fremtiden. Han oppfordrer derfor eksisterende medlemmer til å rekruttere nye bedrifter.

– Det er kjøttvekta som teller. Jo flere vi representerer, jo sterkere er vi. NLF er allerede etablert som næringens tydeligste stemme ovenfor myndighetene, beslutningstakere og publikum generelt. Dette må vi bevare også i tiden som kommer, avslutter NLF-direktøren.