NLF

Korona-status fra NLF 02.06.20

Ny garantiavtale til landets småbedrifter

Norske banker kan de to neste årene låne ut to milliarder kroner i risikokapital til norske vekstbedrifter gjennom garantiavtalen. Ordningen er basert på en avtale mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF), og skal gi starthjelp til næringsliv som vil satse på innovasjon og vekst.

Se kriterier og les mer hos Nærings- og fiskeridepartementet

Kompensasjonsordningen forlenges og trappes gradvis ned

Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder til og med august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent, og til 50 prosent for august.

Les hele saken på lastebil.no

Penger til næringsutvikling i kommunene

Fredag kom Regjeringen med forslag til ny krisepakke for langsiktig næringsutvikling. Den har fått til dels hard kritikk fra opposisjonen. Ett av forslagene er å gi 600 millioner til næringsutvikling i de mest rammede kommunene i Norge. 

Gjennom de kommunale næringsfondene kan bedriftene raskt få tilgang til nødvendig kapital. Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer

Les mer i pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lønnsstøtte til bedrifter med permitterte

Regjeringen foreslår også en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Det er krav til fall i omsetningen for å få støtte.

Les hele saken på lastebil.no

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til riksvei-ferjene

Beregninger fra Statens vegvesen tilsier at det er behov for å øke bevilgningen til kjøp av riksveiferjetjenester.

– For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året, foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

I revidert nasjonalbudsjett ble det foreslått å øke bevilgningen til kjøp av riksveiferjetjenester med 200 millioner kroner. Pengene skal kompensere for inntektsbortfall som følge av trafikkreduksjon og avvikling av manuell billettering under koronahåndteringen. 

Les mer i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet

Lys i tunnelene mot Nordkapp

I Finnmark brukes tildelte koronamidler til å montere LED-lys i to store, to små og en rassikringstunnel langs E69. Dermed blir tunnelene i Honningsvåg, Nordkapp, Sarnes og Sotnes mer opplyste.

Les hele saken på lastebil.no

Koronamidler gir tørrere og tryggere veier i Trøndelag

Statens vegvesen bruker ti millioner av koronakronene på å sikre riks- og Europaveier i Trøndelag mot store vannmengder. Blant annet blir stikkrenner dimensjonert opp for å tåle større vannmengder.

– Vi fikk en tildeling på ti millioner for å ruste opp stikkrenner, drenering og grøfter langs E6, E14, E39 og riksveg 70 i Trøndelag. Vi har allerede utført nesten halvparten av arbeidet i løpet av mai. Resten blir gjennomført forløpende, og vi skal være ferdige i løpet av sommeren, sier Roar Dypvik i Statens vegvesen.

Lese nyhetssaken fra Statens vegvesen

Neste nyhetsbrev kommer tirsdag om én uke.