Førere av tunge kjøretøy er pålagt å hvile, med en døgnhvil på 11 timer som det lengste avbrekket fra kjøringen. Den må kunne gjennomføres i fred og ro, i trygge omgivelser.  Imidlertid er arbeidshverdagen for yrkessjåfører preget av helt andre elementer. I høst gjennomførte Norges Lastebileier-Forbund (NLF) en medlemsundersøkelse i samarbeid med If Skadeforsikring. Resultatet er skremmende: Mer enn fire av ti lastebileiere har opplevd tyveri eller ran i forbindelse med oppdrag. Dieseltyveri, som var et ikke-eksisterende ord for få år siden, er nå dagligdags og utgjør den største andelen av tyveriene. 64 % har opplevd å bli frastjålet diesel! 3 % av lastebileiere har erfart kriminelle forhold av enda mer alvorlig grad, som vold, overgrep og utpressing. 

Det er alarmerende at under halvparten av lastebileierne som opplever ran, tyveri e.l. anmelder forholdene, noe de først og fremst begrunner med at politiet ikke prioriterer slike saker. Kun 22 % av norske lastebileiere opplever at norske døgnhvileplasser er trygge, og dette er uavhengig av landsdel. Imidlertid er det ifølge undersøkelsen særlig på Østlandet og Sørlandet de kriminelle forholdene foregår. 

– NLF ber myndighetene snarest legge frem en nasjonal plan for døgnhvileplasser. Det kan ikke være sånn at en hel yrkesgruppe skal føle seg utrygge og truet i arbeidshverdagen. Det er helt utrolig at Norges trafikknutepunkt for godstrafikk, Oslo, ikke har en eneste døgnhvileplass og at det i hele Norge kun finnes 15 godkjente døgnhvileplasser, sier administrerende direktør Geir A. Mo. 

– If mener myndighetene raskt må få på plass flere godkjente døgnhvileplasser. Det vil være et avgjørende bidrag for yrkessjåførers arbeidsmiljø og for trafikksikkerhet generelt, sier leder for myndighetskontakt i If, Elin Klakken.

Hovedfunnene fra undersøkelsen kan lastes ned her. 
Kontaktpersoner: 
Administrerende direktør Geir A. Mo Mobil: 93 03 03 88
Leder, myndighetskontakt i If, Elin Klakken Mobil: 95 75 54 54

Se også gårsdagens reportasje om undersøkelsen på NRK Dagsrevyen 21. Innslag nummer to, cirka 02:45 ut i sendingen.