2019 ble et rekordår for både www.lastebil.no og for NLFs sosiale medier. Ved inngangen av 2020 er det nærmere 32 000 som følger NLF på Facebook. På samme side ble det også ble notert over to millioner videovisninger gjennom fjoråret.

Her er de ti sakene som høstet størst oppmerksomhet i NLFs digitale kanaler i 2019:

1. Vlantana Norge-skandalen

Kanskje ikke overraskende var det avsløringene rundt Vlantana Norge som fikk mest oppmerksomhet på Lastebil.no i 2019. Føljetongen av artikler startet i begynnelsen av november og fikk alene mange hundre tusen sidevisninger, samt flere hundre tusen videovisninger i sosiale medier.

Les hele artikkelserien her

2. Kurs er ikke «annet arbeid»

I 2018 ble yrkessjåfør Ole-Kristian Myran dømt for overtredelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene fordi han ikke registrerte et brøytekurs som «annet arbeid» på sjåførkortet. Dette nektet NLF å godta, og med juridisk hjelp ble saken anket til lagmannsretten. I 2019 ble Myran frifunnet i en dom som tydeliggjør regelverket en gang for alle.

Les hele saken her

Ole-Kristian Myran tok opp kampen med Statens vegvesen. Med arbeidsgiver Erik Graarud og juridisk støtte fra NLF i ryggen ble det full frifinnelse i lagmannsretten. Foto: Stein Inge Stølen Ole-Kristian Myran tok opp kampen med Statens vegvesen. Med arbeidsgiver Erik Graarud og juridisk støtte fra NLF i ryggen ble det full frifinnelse i lagmannsretten. Foto: Stein Inge Stølen

3. Holdningsoppgjøret

Driftsleder Lill Hege Bergsveen i Artig Transport AS troppet opp på Transport & Logistikk 2019 med planer om å handle utstyr og påbygg for store pengesummer. Men det gikk ikke helt etter planen. Derfor tok hun et oppgjør med holdningene blant utstyr- og påbyggselgerne.

Les hele saken her

Lill Hege Bergsveen var ikke imponert over måten selgere av utstyr og påbygg tok henne imot under Transport & Logistikk 2019. Foto: Stein Inge Stølen Lill Hege Bergsveen var ikke imponert over måten selgere av utstyr og påbygg tok henne imot under Transport & Logistikk 2019. Foto: Stein Inge Stølen

4. Stoppet ulovlig vindmølletransport

Statens vegvesen gjennomførte i 2019 en aksjon mot vindmølletransporten til Hennøy vindpark i Bremanger, etter tips fra NLF om at den foregikk på ulovlige vilkår. Deretter ble transporten stoppet og virksomheten politianmeldt.

Les saken her

Silvasti og datterselskapet Frank Nørager var godt kjent med regelverket for kabotasje i Norge. De valgte likevel å kjøre vindmølletransporten uten nødvendige tillatelser og dispensasjoner. Det straffet seg. Foto: Jan-Ove Halsøy Silvasti og datterselskapet Frank Nørager var godt kjent med regelverket for kabotasje i Norge. De valgte likevel å kjøre vindmølletransporten uten nødvendige tillatelser og dispensasjoner. Det straffet seg. Foto: Jan-Ove Halsøy

5. Omgår storkontrollene

Påfallende mange dårlig skodde vogntog dukket opp på RV3 like etter at en storkontroll hadde blitt avviklet. En av disse østeuropeiske lastebilene endte opp i en alvorlig frontkollisjon med en brøytebil i den såkalte Messelt-svingen i Stor-Elvdal.

Les hele saken her

Denne østeuropeiske lastebilen kolliderte med en brøytebil på Rv 3. Foto: Jon Jevnaker / Auto Assistanse Hamar Denne østeuropeiske lastebilen kolliderte med en brøytebil på Rv 3. Foto: Jon Jevnaker / Auto Assistanse Hamar

6. – Følg drømmen, ikke strømmen!

Julianne Brox (27) ble på kort tid et kjent navn i lastebilkretsene. Bilbergeren fra Tromsø la ut på «signingsferd» fra hjembyen til Lillestrøm og møtte tusenvis av potensielle yrkessjåfører langs vegen. De ville hun inspirere til å gjøre som hun selv, nemlig å følge drømmen i stedet for strømmen.

Les mer om Julianne Brox her

Julianne Brox (27) har blitt de kvinnelige lastebilsjåførenes ansikt utad etter å ha møtt et tusentalls ungdommer på vegen fra Tromsø til Lillestrøm. Foto: Kjell Olafsrud Julianne Brox (27) har blitt de kvinnelige lastebilsjåførenes ansikt utad etter å ha møtt et tusentalls ungdommer på vegen fra Tromsø til Lillestrøm. Foto: Kjell Olafsrud

7. Lastebilen som kostet samfunnet millioner

En enslig bulgarsk lastebil med dårlig feste endte opp med å lamme hele inn- og utfartstrafikken nord for Oslo en mandag morgen vinteren 2019.

– Situasjonen er langt ifra unik, men den illustrerer viktigheten av riktig utstyr og kompetanse ved kjøring på norske vinterveger, kommenterte NLF-direktør Geir A. Mo.

Les saken her

Godt hjulpet av kollegaer i norske selskaper, og til slutt en traktor, kom dette bulgarske vogntoget seg til slutt videre. Da hadde E6 nord for Oslo nærmest stått stille i to timer. Foto: Stein Inge Stølen Godt hjulpet av kollegaer i norske selskaper, og til slutt en traktor, kom dette bulgarske vogntoget seg til slutt videre. Da hadde E6 nord for Oslo nærmest stått stille i to timer. Foto: Stein Inge Stølen

8. Kronglete varelevering i Oslo

Samtidig som det bygges nye sykkelveger og kollektivløsninger i miljøhovedstaden, forårsaker stengte gater også til rekordstore utslipp fra næringstrafikken, samt økt belastning på yrkessjåførene som ferdes i Oslo sentrum.

– Før kjørte jeg rundt 80-90 kilometer hver dag i Oslo sentrum. Nå kjører jeg 120-140 kilometer, kunne yrkessjåfør Michal Kozerivas fortelle.

Les saken her

Selv om stadig flere tjenester utføres av sykkelbud og elektriske varevogner, er man fortsatt helt avhengig av lastebiler for å ta de tyngste løftene - også i Oslo sentrum. Foto: Stein Inge Stølen Selv om stadig flere tjenester utføres av sykkelbud og elektriske varevogner, er man fortsatt helt avhengig av lastebiler for å ta de tyngste løftene - også i Oslo sentrum. Foto: Stein Inge Stølen

9. Beviset som Bring ikke kunne bortforklare

Posten Norge hevdet hardnakket at de fulgte alle lover og regler knyttet til avlønning av sjåfører ansatt i det slovakiske datterselskapet Bring Trucking ved kabotasjekjøring innenlands. Men da Lastebil.no kontaktet administrasjonen i Slovakia direkte, kunne de opplyse noe helt annet. 

Les saken her

Da Lastebil.no tok kontakt med Bring Truckings administrasjon under dekke av å være en rumensk sjåfør på utkikk etter jobb, fikk man et helt annet bilde enn Posten Norge presenterer. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Da Lastebil.no tok kontakt med Bring Truckings administrasjon under dekke av å være en rumensk sjåfør på utkikk etter jobb, fikk man et helt annet bilde enn Posten Norge presenterer. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

10. Vegvesenets vinterdriftskrav

Mange lurer på hvilke regler som gjelder for brøyting, salting og strøing. Lastebil.no innhentet en oversikt over de forskjellige driftsklassene, hva de betyr, og ikke minst hva som gjelder for strekningene som er viktige for deg.

Les saken her

Lurer du på hvilke krav til brøyting og strøing som gjelder for strekningene du ferdes på til daglig? Følg oppskriften i lenken over og finn ut! Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Lurer du på hvilke krav til brøyting og strøing som gjelder for strekningene du ferdes på til daglig? Følg oppskriften i lenken over og finn ut! Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Vi lover enda flere lesverdige transportrelaterte artikler også i 2020.

Legg www.lastebil.no inn på din daglige surferunde!