Forslaget ble nylig fremlagt i et møte med byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti (AP), og kommer like i kjølvannet av Samferdselsdepartementets avgjørelse om å åpne for takstfritak for enkelte tyngre kjøretøy i Bergen kommune. NLF har også hatt tilsvarende møter med Oslo-byrådet hvor samme forslag har blitt fremlagt.

Mens regjeringens vedtak i første omgang omhandler Euro VI-kjøretøy i sammenheng med miljødifferensierte bompenger, går NLF-direktør Geir A. Mo enda lenger i sitt forslag om fritak knyttet til den mye omtalte rushtidsavgiften.

- Ved å analysere trafikkdata fra før og etter rushtidsavgiften ble innført, ser vi at reduksjonen i kjøretøy under 5,6 meter har vært svært vellykket. Men for kjøretøy over 5,6 meter, som i all hovedsak er næringskjøretøy, har avgiften hatt negativ effekt, forteller Mo.

Bare en lastebil mindre i timen per punkt

Data innhentet fra bompasseringspunkter i Bergen viser at det i rushtiden har forsvunnet mellom 1 000 og 1 200 personbiler i timen etter at rushtidsavgiften ble innført. Men for større kjøretøy har reduksjonen vært minimal. For lastebiler over 16 meter ble det kun registrert ett kjøretøy mindre per passeringspunkt per time i 2016 enn det ble i 2015.

Fylkesleder i NLF, Torgils Rogne, frykter at trafikksikkerheten vil lide når nyttetransporten presses over på sideveiene. Foto: NLF Fylkesleder i NLF, Torgils Rogne, frykter at trafikksikkerheten vil lide når nyttetransporten presses over på sideveiene. Foto: NLF

Økt trafikk på sideveiene

Mens trafikkendringen for nyttekjøretøy i bomringen er minimal, har samtidig trafikkmengdene på mindre sideveier økt etter at rushtidsavgiften ble innført. Ved å analysere trafikkdata fra to forskjellgie tellepunkter på E16, blir det åpenbart at mange lastebiler svinger inn på Rv 580 - en vei som ikke er egnet for store mengder tungtrafikk.

- Dette er et tydelig tegn på at rushtidsavgiften slår uheldig ut. Ikke bare for lastebilnæringen, som må betale en uforholdsmessig stor del av et trafikkproblem de i realiteten ikke bidrar til, men også for andre trafikanter. Ingen er tjent med å presse tyngre kjøretøy inn på småveier, forteller fylkesleder i Hordaland Torgils Rogne.

Trafikk med kjøretøy over 16 meter er forsvinnende liten både før og etter rushtidavgiften ble innført. Kilde: Statens vegvesens trafikkdata Trafikk med kjøretøy over 16 meter er forsvinnende liten både før og etter rushtidavgiften ble innført. Kilde: Statens vegvesens trafikkdata

Fra 2015 til 2016 hadde rushtidsavgiften stor effekt på personbiltrafikken, men tilnærmet ingen effekt på større kjøretøy. Kilde: Statens vegvesens trafikkdata Fra 2015 til 2016 hadde rushtidsavgiften stor effekt på personbiltrafikken, men tilnærmet ingen effekt på større kjøretøy. Kilde: Statens vegvesens trafikkdata

Merker seg liten nedgang i tungtrafikken

Byråd for byutvikling i Bergen Anna Elisa Tryti er godt fornøyd med rushtidsavgiften i Bergen. Samtidig er hun lydhør for næringens utfordringer og merker seg at nedgangen i trafikkmengde for nyttekjøretøy har vært liten.

- Dette betyr at den tungtrafikken som kjører i rushtidstrafikken antakelig ikke har anledning til å kjøre til andre tidspunkter, forteller hun.

Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti (AP) vil høre på NLFs ønske om forutsigbarhet. Foto: Bergen kommune Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti (AP) vil høre på NLFs ønske om forutsigbarhet. Foto: Bergen kommune

- Ordningene i de store byene skal ikke avvike

Når det gjelder videre utforming av den lokale bompengeordningen vil ikke Tryti ikke gå inn på detaljer, men åpner for at Bergen kan lære av Oslo og la næringstrafikken slippe tunge bompenger.

- Vi vet ikke ennå ikke hvordan den lokale utformingen av den framtidige bompengeordningen blir, men jeg merker meg at NLF ønsker forutsigbarhet, og at ordningene i de store byene ikke skal avvike for mye fra hverandre.

NLF har hatt tilsvarende møter med Oslo-byrådet, hvor det samme forslaget om fritak for nyttetransport ved rushtidsavgift har blitt lagt frem.

Les også: Lastebiler flinkest i rushtiden