Mandag denne uken åpnet rettssaken mot Vlantana Norge, og allerede fra start ble det tydelig at dette kommer til å bli en omstendelig prosess hvor en kan bli vitne til mange juridiske krumspring.

Det første i så måte er valget av advokat på vegne av Vlantana Norge. Tilbake i 2019 sto Sandra Latotinaite i spissen for et privat søksmål hvor innholdet var bortimot identisk som det vi ser nå. Den gangen representerte hun to tidligere ansatte som krevde erstatning for blant annet uteblivende lønn, feriepenger og andre godtgjørelser. Dette lykkes hun med, da Vlantana Norge bare timer før rettssaken skulle finne sted, inngikk et forlik hvor de aksepterte samtlige av saksøkernes krav.

Skulle «rydde opp fra innsiden»

Bare noen uker etter dette foretok Latotinaite et oppsiktsvekkende rollebytte, hvor hun valgte å tre inn i styret i Vlantana Norge for å «rydde opp fra innsiden», og samtidig tok på seg å representere selskapet juridisk.

Ganske raskt kom det påstander fra Latotinaite om at Vlantana Norge var blitt forhåndsdømt i media - en prosess hun selv hadde vært sterkt delaktig i gjennom å lekke dokumenter til en rekke redaksjoner og blant annet uttale at selskapet bedrev «moderne slaveri». Til Lastebil.no fortalte hun at den sosiale dumpingen i Vlantana Norge var «noe av det drøyeste hun hadde sett i sin karriere».

Vlantana Norge hadde base like ved Gardermoen frem til de slo seg selv konkurs i mars 2020. Foto: Stein Inge Stølen Vlantana Norge hadde base like ved Gardermoen frem til de slo seg selv konkurs i mars 2020. Foto: Stein Inge Stølen

Mener det ikke finnes bevis, la selv frem bevis i 2019

Som representant for Vlantana Norge i den pågående rettssaken har hun blant annet hevdet at sjåførenes krav er «basert på skjønn og uten forankring i noen som helst form for håndfaste bevis». Dette er diametralt motsatt fra det hun hevdet litt over et år tidligere, da hun selv sto på sjåførenes side. Da sendte hun uoppfordret følgende uttalelse til flere transportmedier:

– Vlantana Norge AS sine sjåfører får ikke arbeidsvilkår som de har krav på i henhold til det norske regelverket. Den reelle arbeidstiden blir sjelden registrert korrekt. Man opererer med doble sett timelister. De ansatte får ikke korrekt lønn i henhold til lov og avtale.

Dette førte hun også bevis for, blant annet gjennom sammenligning av håndskrevne kontra maskinkrevne (falske) timelister, fremleggelse av lydopptak og håndskriftanalyser, for å nevne noe. Disse fremsto som svært håndfaste. Konklusjonene hun trakk den gang er også senere bekreftet av både Arbeidstilsynet og Statens vegvesen.

Advokat Sandra Latotinaite representerte tidligere ansatte i Vlantana Norge i et tilsvarende søksmål i 2019. Nå representerer hun motparten Vlantana Norge. Foto: Foto: Stein Inge Stølen / B.T. Stokke AS Advokat Sandra Latotinaite representerte tidligere ansatte i Vlantana Norge i et tilsvarende søksmål i 2019. Nå representerer hun motparten Vlantana Norge. Foto: Foto: Stein Inge Stølen / B.T. Stokke AS

Innkalt som vitne for sjåførene - samtidig som hun representerer Vlantana Norge

Disse tidligere uttalelsene har også ført til at sjåførenes representant i den pågående rettssaken, advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig, har kalt inn Sandra Latotinaite som vitne. Dette har hun foreløpig ikke motsatt seg, noe som kan føre til den svært spesielle situasjonen hvor Vlantana Norges advokat på et tidspunkt må kaste kappen og sette seg i vitneboksen. Dette vil etter planen skje i starten av februar, men tidspunktet kan endre seg avhengig av hvordan rettssaken forløper seg.

Allerede på rettssakens første dag ble det imidlertid klart at detaljer fra Latotinaites tidligere sak mot Vlantana Norge vil være en gjennomgående faktor også i dette søksmålet. Da var det særlig spørsmålet om bruk av midler som udaterte oppsigelser, som sjåførene skal ha blitt presset av arbeidsgiveren til å underskrive.

Vil adressere kritikken i sitt innledningsforedrag

Lastebil.no har vært i kontakt med Sandra Latotinaite, som ikke ønsker å kommentere punktene som tas opp i denne artikkelen på nåværende tidspunkt. Samtidig lover hun mange spennende detaljer i sitt innledningsforedrag, som er forventet å foregå onsdag og torsdag denne uken. Her vil hun også på egen hånd ta opp det mye omtalte rollebyttet. Følg med på Lastebil.no for oppdateringer.

Les også: Her er Vlantana Norge-saken oppsummert