Regjeringen gikk tidligere denne måneden ut og varslet om at det kunne bli mindre penger til vei, som følge av krigen i Ukraina. SVV har likevel ikke nedprioritert veistrekninger de mener er viktige. På toppen av listen står Oslofjordtunnelsambandet, noe som har gledet flere.  

Fornøyd

I forrige uke gikk regionsjef for Østfold, Oslo og Akershus, J. Kristian Bjerke, ut og advarte om at det ville være uheldig om dette prosjektet ble utsatt enda flere ganger.  

Etter pressekonferansen til SVV, slapp han derimot jubelen løs. 

– Vi er svært glade for at SVV og statsråden har lyttet til NLFs og næringslivets advarsler. Den kanskje viktigste grunnen til å forsere byggingen av et nytt løp i Oslofjorden er sikkerhet og vi har i realiteten ingen tid å miste, kommenterer Bjerke. 

Samtidig synes han det selvsagt er skuffende at RV 19 i Moss ikke prioriteres høyere, sammen med E-18 Retvet – Vinterbro.  

– Jeg har selv beskrevet Moss som et samferdselsmessig katastrofeområde, og det er fare for at byen vil fortsette å være det i overskuelig fremtid, sier Bjerke. 

Les også: – Alt vil bli skadelidende om utbyggingen av Oslofjordtunnelen utsettes flere ganger

Skuffet 

For Innlandet er det ingen veier som kom med på topp 20-listen.   

– Her er det store bru og tunnelprosjekter, så det er skuffende at ingen av dem har havnet på prioritert liste, mener regionsjef for Innlandet, Guttorm Tysnes.  

Samtidig legger han til at det er gjennomført store vegutbygginger i regionen de siste årene. 

–  Mange kommende prosjekter er overført til Nye veger og er ikke med i denne vurderingen. Lange strekninger som riksvei 3 gjennom Østerdalen, riksvei 4 Oslo-Gjøvik, E6 Dombås-Ulsberg og E16 Hønefoss-Arna (gjennom Valdres) er med på Statens vegvesens liste over 13 utvalgte strekninger som skal utvikles, sier Tysnes. 

Formålet med den prioriteringen er trinnvis utvikling av strekningene for å skape forutsigbar og effektiv gjennomføring av planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veien. 

Positivt overrasket 

På Vestlandet kom derimot flere viktige veiprosjekter med på topp 20-listen. 

– Jeg ble positivt overrasket etter at SVV la ut sine prioriteringer, forteller, Jan Ove Halsøy, som er regionsjef for Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.  

Han forteller at det ikke er lang tid siden ble de forespeilet at viktige veiprosjekter på Vestlandet måtte utsettes som følge av krigen i Ukraina.  

– Blant annet så det ut som at veiprosjekter som E134 –Haukelifjell og den nye Røldalstunnelen ville bli utsatt. Da er det er gledelig å se at det ikke er tilfelle, men at dette er veier som fremdeles ligger høyt oppe på prioriteringslisten, sier Halsøy. 

 Selv om han ble positivt overrasket denne gangen, understreker han samtidig viktigheten av å fortsette den viktige jobben NLF gjør med å pushe politikerne på stortinget, for å forsikre seg om at veiprosjekter kommer inn i budsjettene. 

– Det er var flere veier i min region som kom på topp 20-listen og jeg er også spesielt glad for at Ringvei Øst i Bergen, E16 Arna-Stanghelle, fikk prioritet før Hordfast-prosjektet, sier Halsøy. 

Les også: Dette er vegvesenets topp 20 liste

Ønsker mer nøktern planlegging 

Etter pressekonferansen har derimot samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (AP), gjentatt at handlingsrommet er mindre, og at pengene må brukes annerledes enn det de hadde tenkt. Årsaken er kostnader knyttet til krisen i Ukraina.  

– Da blir det enda viktigere å få pengene til å strekke seg så langt som mulig. For fremtiden vil det derfor bli viktigere å planlegge mer nøkternt, sa Sande under Politisk kvarter på NRK P2, onsdag morgen.  

Han understreket at de ikke skal slutte å bygge vei, men bekreftet at de nå vil se nærmere på Hurdalsplattformen, og varslet at han ønsket en dreining av det han betegnet som den nye normalen, som Solberg-regjeringen la til grunn.  

– Vi skal bygge for fremtiden, men mange av de store prosjektene står ikke i stil til trafikkbehovet. Trailere kan uansett ikke kjøre i 110. Om vi bygger en god motorvei med 90 kilometer i timen og får igjen gevinst og sparer penger, miljø og matjord, får næringslivet like mye ut av det som om vi hadde bygget en motorvei med 110-sone, sa Sande under Politisk kvarter på NRK.