– Jeg tenker det er naturlig at vi går gjennom denne hendelsen og ser særlig på både brøyteberedskap og om en håndterer slike hendelser på en god måte når dette oppstår, sier Nygård til P4-nyhetene

I den forbindelse har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) nylig sendt et brev til Samferdselsdepartementet hvor de ønsker å delta på denne evalueringen.

Les også: – Håpløst, sto stille i tre timer! >>>

 I brevet understrekes det at forbundet har rundt 3000 medlemsbedrifter bestående av bilbergere, underentreprenører som utfører vinterdriften på norske veier og store deler av de som driver godstransport på veien.  

– Vi representerer dermed både de som får størst utfordringer når fremkommeligheten er dårlig, og de som står i førstelinjen med beredskap og den operative vinterdriften. Vi mener derfor at våre medlemsbedrifters erfaringer og synspunkter er avgjørende for en grundig evaluering, og for å finne gode løsninger fremover, skriver NLF i sitt brev til Nygård. 

Les også: Snøkaos: − Blir verre og verre for hvert år som går >>>