Med en regjering som vingler og ikke snakker med klar tale når det kommer til det grønne skiftet, oppfattes flere uttalelser den siste tiden som et signal på at biogass kan være på veg ut som prioritert drivstoff i tungtransporten. Dette har ført til at noen setter planene på vent, mens andre selskap satser på tross av uklare signaler. 

Les også: Litra kjøper seg opp i Leiv Sand Transport

Betenkt 

– Det er veldig mange fine ord i dette skiftet, men når vi hører at en stor aktør som Litra sier at de snur, skaper det ikke trygghet. Nå har de testet ut biogass en stund og når konklusjonen er at de går tilbake til diesel, gjør det oss betenkt når det kommer til biogass, forteller daglig leder i Tipp Transport, Morten Natedal. 

Han forteller at de var helt klare for å bestille fornybare biler dette året og at de vurderte biogassbiler. Nå er derimot planene satt på vent.  

Ingen infrastruktur 

– Utfordringen er at forutsigbarheten på infrastruktur virker helt fraværende og det gjør det svært vanskelig å ta investeringen. Per i dag er det ikke mulig å få fylt biogass noe sted. Da kan vi heller ikke kjøpe biler. Det er egentlig veldig synd, for vi har mange kjøringer som kunne passet perfekt til å benytte biogass, forteller Natedal. 

Les også: El-lastebil: – Vinningen går fort opp i spinningen

Bråstopp i støtte 

I 2022 ble støtten til fyllestasjoner for biogass kuttet og i mai i år meldte  Enova at de også kutter støtten til biogasskjøretøyer. Dette ble begrunnet med at de ikke har sett den samme positive utviklingen på biogassbiler som på elbiler. De mente derfor det ble feil å tvinge bruken av biogass inn i tungtransporten. Dette mente NLF var helt feil fokus og konstaterte med at det grønne skiftet i transportnæringen nok en gang fikk seg et skudd for baugen. 

Dårlig signal 

For mindre bedrifter blir det enda vanskeligere å investere i grønne drivlinjer.  Det sier seg selv at en liten bedrift med tre til fem biler ikke kan ta sjansen på å bytte ut en eller to av sine biler med biogass når fremtidsutsiktene er såpass uforutsigbare som i dag. 

– Det er de store som må gå først og kjøpe inn, men når de aller største går tilbake på valget, er det dårlige signaler for alle som sitter og følger med på utviklingen og markedet, mener Natedal. 

For Tipp Transport blir veien videre å satse på at kravet om økte vekter og dimensjoner innfris, nye Euro6 kjøretøy og elektriske lastebiler. 

– Det er samtidig utfordringer med ladestasjoner for tungbil, samtidig som man er helt avhengig av å ha kunder som er villig til å betale for grønn transport.  Med andre ord er det ingen «quick fix» for å nå klimamålene som er satt, men vi følger utviklingen og vi er veldig interessert i gode grønne alternativer. Vi var som sagt klar til å investere, men nå må vi tenke oss om litt til, avslutter Natedal.   

Trosser usikkerhet 

Nor-log AS, landets største vegtransportselskap og del av Nor-log Gruppen, satser på biogass til tross for uklare signaler fra politisk hold. 

Nor-log hadde en ambisjon å bli klimanøytral for all transport i 2027. Selskapet forteller at forholdene dessverre ikke er lagt til rette fra myndighetenes side. De peker videre på at de offentlige rammebetingelsene og utbygging av infrastruktur for klimanøytralt drivstoff er ikke engang tilstrekkelige til å få realisert myndighetens egne mål om 55 prosent kutt i CO2-utslipp i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Per 2022 er reduksjonen kun fire prosent. 

– Vi satser derfor på egen hånd for å nå målene våre – ikke på grunn av statens klimapolitikk, men på tross av dem. Nå når vi nok ikke målet i 2027. Det må utsettes litt, men innen 2030 er vi i mål», sier konsernsjef Lars Arne Brøttem.